Boreczky Ágnes

 

Publikációs lista

 

Adrian Hatos

Bocsi Veronika

Boreczky Ágnes

Dávid Beáta

Engler Ágnes

Fényes Hajnalka

Fehérvári Anikó

Fináncz Judit

Forray R. Katalin

Gábrity Molnár Irén

Györgyi Zoltán

Juhász Erika

K. Nagy Emese

Kozma Tamás

Mandel Kinga

Márkus Edina

Meleg Csilla

Orosz Ildikó

Pusztai Gabriella

Révay Edit

Szabó Ildikó

Szíjártó Imre

Zsolnai Anikó

 Adrian Hatos

 

Books and monographs:

2009

- Community Involvement in Urban Romania, University of Oradea Press, ISBN 978-973-759-849-3, 194 p. [Romanian]

 

2006

- Collectivism after Collectivism? Associative Farming in Romanian Transition Agriculture: 1992-2002, Lumen, Iasi, Romania, ISBN 10 973 -7766-88- 1, 2006, 368 p. [Romanian]

- Sociology of Education, Polirom, Iasi, ISBN 973-46-0082-6, 2006, 250 p. [in Romanian, two prints, the most used textbook in sociology of education in Romanian universities].

 

2004

- Economy, Society and Education. Main Themes in Sociology of Education, University of Oradea Press. 200 p. [Romanian]

 

2002

- Sport and Society. Introduction in Sports Sociology, University of Oradea Press, ISBN 973-613-069-X, 156 p. [Romanian]

 

Edited Books:

2009

- Education and the Social Exclusion of Romanian Teenagers, with S. Saveanu, University of Oradea Press, ISBN 978-973-759-848-6, 262 p. [Romanian]

 

2008

- Culture, Development, Identity – Present Perspectives. 10th year Celebration of Sociology and Psychology Teaching at the University of Oradea, Expert, Bucharest, ISBN 973-618-122-7, 2007, 947 p., [Romanian]

 

2004

- Love, Contraception and Poverty. Reproductive and Contraceptive Behavior in Social Context, University of Oradea Press, ISBN 973-613-550-0, 142 p. [Romanian]

- Learning Active Citizenship in Romania, University of Oradea Press, ISBN 973-613-490-3, 96 p. [Romanian]

 

Journal Articles (in the last 5 years):

2010

- ”Ce nu merge la mașinăriile de creștere urbană în România? Cazul orașelor mici din nord-vestul Transilvaniei” [What Goes Wrong with Romanian Urban Growth Machines? The Case of Small North-Western Romanian Towns], Revista Calitatea Vieții, vol. XXI, nr. 3-4, 2010, ISSN 1018-0839, eISSN 1844-5292, pp. 351-364.

- The (Little) Effect that Parents` Labour Emigration has on their Children`s School Performance: a Study of Secondary School Students in Oradea, 2010, The New Educational Review, vol 20, nr. 1, ISSN 1732-6729, pp. 85-96.

- Vocabularies of community involvement in urban Romania, in Sociologie Românească, vol. VIII, nr. 2/2010, ISSN 1230-5389, pp. 78-90.

- Multilevel analysis of academic achievements of upper secondary students in a Romanian city: effect of composition, resource allocation or differentiation? In Studia Sociologia, vol. 55, nr. 1/2010, pp. 89-116.

 

 

 Are factors of social capital able to modify social reproduction effects? with Gabriella Pusztai si Fenyes Hajnalka, In Studia Sociologia, nr. 1/2010, vol 55, pp. 117-134.

 

2009

- Patriarchy in the school. Covariates of gender traditionalism in adolescence, 2009, Analele Universităţii din Oradea, Ştiinţe, tom XVIII, vol 4, Management, Marketing and Informatics, ISSN 1582-5450, pp. 287-292

- Social exclusion in the rural areas of Bihor County: views from experts, with F. Chipea and Sergiu Baltatescu, 2009. Analele Universitatii din Oradea, Fascicula textile-pielarie, ISSN 1582-5590, pp. 485-489

- The Internalization of Gender Traditionalism in Adolescence: Correlates of Attitudes Toward Gender Equality [in Romanian in original], Sociologie Românească [Romanian Sociology, indexed in Sociological Abstracts], vol. VII, nr. 4,ISSN 1230-5389.

- Sexual Permisiveness – An Element of Cultural Rift (with Florica Stefanescu), in Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, supplement of Romanian Journal of Population Studies (EBSCO & CEEOL), ISBN 978-973-610-931-7, pp. 395-416.

- The Access to Education of the Hungarian Minority in Romania, (with Krisztina Bernath), Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association (indexed in Sociological Abstracts and other three databases), vol. 15, nr. 1, ISSN 1417-8648, pp. 40-60.

- Leadership, Involvement and Retreat: Individual Sources of Community Engagement in Urban Romania, New Europe College Yearbook 2004-2005 (CEEOL), ISSN 1584-0298, pp. 109-156.

- The Risk of Dropout of Teenagers from Urban High Schools: between Constraints and Organizational Climate [in Romanian in original], the Anuary of the George Barit Institute, Cluj-Napoca Series Humanistica - Vii – 2009, pp. 135-146.

 

2008

- Yesterday’s Activists, Today’s Activists? Organizational Career and Community Involvement in Present Day Oradea, Analele Universității din Oradea, Științe Economice (rev. Cat. B+ CNCSIS), tom XVII, vol 2. Economy and Business Administration, ISSN – 1582 – 5450, pp. 153-158.

- The Need For High Qualified Labor Force In The Private Firms From Oradea (with Floare Chipea), 2008, Analele Universității din Oradea, Științe Economice (rev. Cat. B+ CNCSIS), tom XVII, vol 4. Management and Marketing, ISSN – 1582 – 5450, pp. 302-306.

- The Impact of Seggregation and Differentiation upon the Academic Achievements of Students in Grades 10-12. A Multilevel Analysis [in Romanian in original], Revista Calitatea Vieţii (indexed in Sociological Abstracts and in Public Affairs Information Service) , nr. 1-2, vol. XIX, 1018-0839, pp. 141-158.

- Peaceful old age? Analysis of needs of senior citizens from Bihor conty’s countryside (with Floare Chipea and Simona Bodogai), Revista de Asistenta Sociala Gerontologica [The Journal of Gerontologic Social Work], vol I, ISSN 1844-3788, pp.77-91.

 

2007

 

- The Access to Education of Hungarians in Romania. A Multivariate Analysis [in Romanian in original], with Krisztina Bernath, Sociologie românească [Romanian Sociology, indexed in Sociological Abstracts], vol. V, nr. 4, ISSN 1230-5389. pp. 48-64.

 

2006

- Who are the Landowners that Give Up Farming on their own? Statistical Model of Entering Farming Associations [in Romanian in original], Analele Universităţii din Oradea, Seria Sociologie-Filosofie-Asistenţă Socială, vol. V, ISSN-1583-4093, pp. 97-118,

- Civic Education in Romania. Recommendations for Curriculum [in Romanian], with N. Chioncel, Analele Universităţii din Oradea, Psihopedagogie-Pedagogie-Metodică, Tom X, ISSN 1224-6239, pp. 394-405.

- Projects in School: Civic and Intercultural Dimmensions [in Romanian], with N. Chioncel, Scientific and Technical Bulletin. Series: Social and Hummanistic Sciences, Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, XII, nr. 9, ISSN 1582-7976, pp. 43-53.

 

2005

- Methodologic Issues in Mesuring Poverty [in Romanian], with Sergiu Baltatescu, Sociologie Românească *Romanian Sociology+, vol. III, nr. 2, ISSN 1220-5389, pp. 113-126.

 

Chapters in Books (in the last 5 years):

2010

- Education in Sociology, handbook edited by Lazăr Vlăsceanu, Ed. Polirom Iași, 2010, ISBN 978-973-46-1815-6, pp. 596-644. [in Romanian]

 

2007

- The chapters on Needs Analysis; Community Development; Education as an Instrument of Social Development; Social Movements; Participation and Social Development in Encyclopedia of Social Development, Zamfir C. & L. Stoica (eds.), Polirom, Iasi, Romania [in Romanian]

 

2006

- Between globalisation and localism: recognition of difference in the higher education social science curriculum in Romania”, 2006, in Pedagogies of Teaching 'Race' and Ethnicity in Higher Education. British and European Experiences, (Susie Jacobs ed.), The Higher Education Academy, University of Birmingham, ISBN: 1 902191 33 1, pp. 160-179.

- Leaders, Participants and Stand-byers: Individual Resources for Community Involvement in A New Challenge: Social Development, Zamfir C. & L. Stoica (eds.), Polirom, Iasi, Romania [in Romanian]

 

2005

- The Chapters on Farmers’ Associations, Sharecropping, Decollectivization in Dictionary of Rural Sociology, Badescu I. & Oana Cucu-Oancea (eds.), Mica Valahie, Bucharest, Romania [in Romanian]

 

 

- Building a credible NGO sector: Confidence in Romanian NGOs between performance and belief, with Tomina Săveanu, 2005, în Active Citizenship and Multiple Identities in Europe. A Learning Outlook, Wildemeersch Danny, Veerle Stroobants & Michal Bron jr. (eds.), Peter Lang, Frankfurt. ISBN 3-631-54202-x, pp. 297-312.Engler Ágnes

Könyvfejezetek

 

A gyermekgondozási időszakban szerzett diploma hatása a szakmai mobilitásra.

In: Kozma Tamás-Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban. Többnyelvűség és multikulturalitás. Budapest, Aula Kiadó, 2010. 247-256.

 

 

A tanulási beruházások háttere egy inaktív csoport esetében.In: Kozma Tamás-Czeglédi Tímea (szerk.): Régió és oktatás: A Partium esete. (Régió és oktatás VII.) Debrecen, CHERD-Hungary, 2010. 222-227.

 

A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András-Kiss Edre (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum könyvsorozata-Neveléstudományok Intézete, 2010. 259-267.

 

Levelező tagozatos hallgatók tanuláshoz való viszonya. In: Fenyő Imre – Rébay Magdolna (szerk.): Felszántatlan területeken. Tanulmányok Brezsnyánszky László 65. születésnapjára. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2010.  270-281.

 

A felsőfokú tanulmányok szerepe a munkaerő-piaci reintegrációban. In: Juhász Erika (szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás V. Debrecen, CHERD, 2010. 328-333.

 

A felsőfokú tanulmányok szerepe a szándékolt karriertörésben. In: Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori Salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, CHERD, 2009. 295-305.

 

A tanulás megjelenési formái a gyermekgondozási szabadság alatt. In: Forray R. Katalin – Juhász Erika (szerk.): Nonformális – informális – autonóm tanulás. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2009. 258-265.

 

Motivációs hatások a levelező tagozat hallgatóinak tanulásában. In: Kiss Endre-Buda András: Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 48-58. (Társszerző: Fekete Ilona Dóra)

 

”Two are better than one?” – Youth’s Family Founding Intentions in Accordance with their Religiosity. (Co-author: Tornyi, Zsuzsa) In: Pusztai, Gabriella (ed.): Régió és oktatás IV. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development University of Debrecen, 2008. 209-217.

 

Tanulmányokat folytató kismamák motivációs háttere. In: Juhász Erika (szerk.): Andragógia és közművelődés. (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 21.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 129-137.

 

Potenciális demográfiai tartalékok. Fiatalok családalapítási tervei. In: Juhász Erika (szerk.). Régió és oktatás. Debrecen, CHERD, 2006. 317-325.

 

Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In: Pusztai Gabriella (szerk.).

Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, CHERD, 2005. (Társszerző: Bocsi Veronika) 183-190.

 

Fehér folt a felnőttoktatásban: a kismamák képzése. In: Éles Csaba (szerk.) Nézőpontok és Látleletek (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, 20.) Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. 31-44.

 

Tanulmányok folyóiratokban

 

A családi háttér szerepe a felsőfokú továbbtanulásban. Iskolakultúra, 20. 2010/10. 28-38.

 

A felsőfokú tanulmányok hatása a munkaerő-piaci reintegrációra.  Educatio, 19. 2010/2. 305-314.

 

Kisgyermeket nevelő hallgatók felsőfokú tanulmányainak vizsgálata. Debreceni Szemle (közlésre elfogadva)

 

A felsőfokú tanulmányokat folytató kismamák tanulási attitűdjéről. Educatio, 16. 2007/4. 687-695.

 

Egyetemi és főiskolai hallgatók jövőképe egy regionális kutatás alapján. Educatio, 15. 2006/1.  163-189. (Társszerző: Nagy Zsuzsa Eszter)

 

A szociális kompetencia fejlesztése. Magiszter, 2. évf. 2004/2. 13-31.

 

Cikkek, recenziók

 

Regionalitás és oktatás. Debreceni Szemle, 2005/3. 469-471.

 

Fészekrakás vagy karrierépítés? Az egyetemi és főiskolai hallgatók jövőtervei. Egyetemi Élet, 2006. március 44/8. 18.

 

Konferenciakötet

 

A hallgatók tanulmányi karrierterveinek összefüggése a családalapítási szándékkal. In: Csíkos Csaba-Kinyó László (szerk.): Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Budapest, MTA Pedagógiai Bizotság, 2010. 223.

 

Esélyek és eredményesség a felnőttek felsőfokú tanulásában. In: Molnár Éva-Kasik László (szerk.): VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, 2010.

 

Tanulási attitűd és eredményesség. In: Bárdos Jenő-Sebestyén József (szerk.): Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Budapest, MTA, Neveléstudományi Bizottság, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2009. 60.

 

Társadalmi egyenlőtlenségek a tanulásba történő befektetésben és megtérülésben. In: Paksi Veronika-Tibori Tímea (szerk.): Változás.Válság.Váltás.Hu. Budapest, Magyar Szociológiai Társaság, 2009. 35.

 

A tudás karbantartásának eredményessége felnőttkorban. In: Buda András (szerk.):  Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. Debrecen, Kiss Árpád Archívum Könyvtára Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2009. 14.

 

A felsőoktatásban tanuló nők eredményessége vizionált életpályájuk szerint. In: Perjés István-Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2008. 219.

 

Kisgyermeket nevelő hallgatók tanulmányainak háttere. In: Vidákovich Tibor-Molnár Éva (szerk.) Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2007. 114.

 

A motiváció szerepe a kisgyermeket nevelő hallgatók permanens tanulásában. In: Buda András-Kiss Endre (szerk.): Interperszonális pedagógia és az eredményesség akadályai. Kiss Árpád Archivum Könyvtára – Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2007. 26.

(Társszerző: Fekete Ilona Dóra)

 

A tanuló kismamák társadalma a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán. In: Keller Magdolna-Simándi Szilvia (szerk.) Tanul a társadalom. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2006. 164.

 

Üzenet egykori iskolámba – tanárjelöltek pedagógusképei. In: Józsa Krisztián (szerk.). IV. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2006. 115. (Társszerző: Kóródi Márta)

 

Tanuló kismamák a Nyíregyházi Főiskolán.  In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének  és a Magyar Professzorok Világtanácsának XV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének kiadványa. Nyíregyháza, 2006.

 

Egyetemi és főiskolai hallgatók családalapításra vonatkozó tervei egy regionális kutatás tükrében. In: Falus Iván-Rapos Nóra (szerk.) Közoktatás – pedagógusképzés – neveléstudomány. MTA, Pedagógiai Bizottság, Budapest, 2005. 219. (Társszerző: Bocsi Vera)

 

Az átmenet biztosítása az óvoda és az általános iskola alsó szintjei között. In: A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének  és a Magyar Professzorok Világtanácsának XIV. évi közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének kiadványa. Nyíregyháza, 2005.

 

Szöveggondozás, szerkesztés, szakfordítás

 

Kozma Tamás: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006. (szöveggondozás)

 

Demográfiai kihívások, Társadalmi kihívások, A felnőttoktatás átalakulása című fejezetek feladatgyűjteményeinek kidolgozása. In: Kozma Tamás. Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Budapest, Új Mandátum Kiadó, 2006.

 

Joseph Zajda: Élethosszig tartó tanulás és felnőttoktatás: Oroszország találkozása a nyugattal. (Fordítás). In: Mark Bray-Tóth Péter (szerk.). Összehasonlító pedagógia. Folytatódó hagyományok, új kihívások, új paradigmák. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság, 2006. 112-135.

 

 

Fehérvári Anikó

                                                          

Kötetek

Fehérvári Anikó: Liskó Ilona (2008): Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 156 p. /Kutatás Közben, 281./

Fehérvári Anikó-Györgyi Zoltán (2006): Kiút a gödörből: Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID programja. Budapest: FKI, 100p. /Kutatás Közben, 276./

Fehérvári Anikó -Liskó Ilona (2006): Az Arany János Program hatásvizsgálata. Budapest: FKI, 101 p. /Kutatás Közben, 275./

Fehérvári Anikó (2001): Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 85 p. /Kutatás Közben, 230./

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó (1999): A szakmai gyakorlati képzés átalakulása, Kutatási zárótanulmány. Budapest: Nemzeti Szakképzési Intézet, 114 p.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó (1998): Felvételi szelekció a középfokú iskolákban. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 75 p. /Kutatás Közben, 219./

Ilona Liskó - Anikó Fehérvári - Zoltán Györgyi - Éva Tót (1997): Vocational training of disadvantaged students. Budapest: Ministry of Labour, 228 p.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán - Tót Éva (1997): A hátrányos helyzetű tanulók szakképzése. Budapest: Munkaügyi Minisztérium, 236 p.

Ilona Liskó - Anikó Fehérvári - Éva Tót (1996): Young Skilled Workers in the Labour Market, Vienna: March.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó (1996): Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 140 p. /Kutatás Közben, 212./

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Tót Éva (1995): Iskolaszékek mérlegen. Budapest: MKM, 97 p.

Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán - Tót Éva (1994): Ifjúsági munkanélküliség. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 69 p. /Kutatás Közben, 200./

Szerkesztett kötetek

Fehérvári Anikó (szerk.) (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 295 p. /Kutatás Közben, 283./

Kötetben megjelent tanulmányok

Fehérvári Anikó (2008): A nyelvi előkészítő képzés hatásvizsgálata. In: Oktatás a 21. század kapujában, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája. Budapest: OFI, 67-76.

Szakfolyóiratokban közölt írások

Fehérvári Anikó (2009): Intenzív felzárkóztatás? A nyelvi előkészítő program vizsgálata. Iskolakultúra, (12), 3-17.

Fehérvári Anikó (2009): Kik a nyelvi előkészítő képzés nyertese. Iskolakultúra, 19 (7-8), 67-75.

Fehérvári Anikó (2009): Kudarcok a szakiskolákban. Szakképzési Szemle, 25 (1), 23-44.

Fehérvári Anikó (2008): Az Arany János Programban résztvevő diákok. Educatio, 17 (4), 512-525.

Fehérvári Anikó (2008): Esélyegyenlőség a nyelvi előkészítő évfolyamokon. Új Pedagógiai Szemle, 18 (2).

Fehérvári Anikó - Liskó Ilona - Török Balázs (2008): Munkáltatói tapasztalatok a tanulószerződésről II. Szakképzési Szemle, 24 (4), 7-36

Fehérvári Anikó - Liskó Ilona - Török Balázs (2008): Munkáltatói tapasztalatok a tanulószerződésről I. Szakképzési Szemle, 24 (4),374-395

Fehérvári Anikó (2007): A hátrányos helyzetű tanulókat oktató tanárok. Educatio, 16 (1), 125-129.

Fehérvári Anikó - Liskó Ilona (2006): Az Arany János Program tanulói. Iskolakultúra, 16 (7-8), 63-76.

Fehérvári Anikó (2005): Magánóvodák. Educatio, 14 (4), 825-839.

Fehérvári Anikó (2000): Az iskolarendszeren kívüli képzés. Iskolakultúra, 10 (5), 34-48.

Fehérvári Anikó (2000): Tankönyvrendelés. Educatio, 9 (3), 460-473.

Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán (2000): A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés. Szakképzési Szemle, 16 (2), 141-181.

Fehérvári Anikó (1999): A szakmatanulás esélyei. Educatio, 8 (2), 401-406.

Fehérvári Anikó (1996): Gazdasági érdekszervezetek szerepe a szakképzésben. Educatio, 5 (3), 519-524.

Fehérvári Anikó (1996): A speciális szakiskolai tanulók esélyei. Educatio, 5 (1), 60-70.

Fehérvári Anikó (1994): Fiatal munkanélküliek vágyai és esélyei. Educatio, 3 (4), 676-681.

Konferencia-előadások

A felsőfokú szakképzés intézményei. OFA Műhelykonferencia. Szeged, 2009. dec.

A felsőfokú szakképzésben végzettek pályakövetése. Országos Neveléstudományi Konferencia, szakképzési szimpózium. Budapest, MTA, 2009. nov.

A szakiskolai tanulók sikerességét elősegítő tényezők, különös tekintettel az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban. A szakiskolai képzés jelene és jövője, OFI-konferencia, 2009. okt. 13-14.

Az Arany János Tehetséggondozó Program Tanévnyitó Konferenciája, Nyíregyháza, 2009. szept.

Az Educatio folyóirat 2008/4. Támogató programok számának bemutatójára szervezett konferencia, 2009. Budapest, ELTE, márc.

Lemorzsolódás a szakképzésben. Az Arany János Szakiskolai Program szakmai konferenciája, Kiskunfélegyháza, 2008. nov.

Szakképzés és lemorzsolódás. Országos Neveléstudományi Konferencia, szakképzési szimpózium. Budapest, MTA, 2008. nov.

Tapasztalatok és ötletek a nyelvi előkészítő évfolyamokról. A TEMPUS Közalapítvány konferenciája, Budapest, 2008. márc. 29.

A nyelvi előkészítő képzés hatásvizsgálata. Oktatás a 21. század kapujában, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konferenciája, Budapest, 2007. nov. 7.

Kéziratok

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán - Tót Éva (1994): Fiatal munkanélküliek a válságövezetekben. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Tót Éva (1995): A speciális szakiskolák tanulói. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Farkas Péter (1996): A hiányos és formális általános végzettségű fiatalok szakmai oktatása. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó - Tót Éva (1996): Fiatal szakmunkások a munkaerőpiacon, Kutatási Zárótanulmány. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Liskó Ilona - Fehérvári Anikó (1996): A szakmaszerkezet átalakulása. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán (1999): A gazdasági vállalkozások és az iskolarendszerű képzés. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

Fehérvári Anikó (2002): A tankönyvpiac helyzete. Kutatási zárótanulmány. Budapest: Oktatáskutató Intézet.

 


 

Györgyi Zoltán 

 

 • Györgyi Zoltán: Az állami költségvetés kiadásainak alakulása. In: Oktatásról és társadalompolitikáról. MTA Szociológiai Intézet, l982.
 • Györgyi Zoltán: A magyarországi mezőgazdasági szakképzés a századfordulótól a 40-es évekig In: Egy ismeretlen Magyarország - Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 81-99. p.
 • Györgyi Zoltán: Irányítás és intézményrendszer a mezőgazdasági szakképzésben. In: Egy ismeretlen Magyarország. Mezőgazdaság és szakképzés. Akadémiai, 1992. 58-77. p.
 • Forray - Györgyi - Híves - Imre: Az ózdi térség közoktatásának helyzete, kilátásai. Oktatáskutató Intézet, 1992. Kutatás közben. 51 p.
 • Györgyi Zoltán: Zwangseffekte in der landwirtschaftlichen Fachausbildung in Ungarn (Kényszerhatások a magyar mezőgazdasági szakképzésben). In: A határ menti együttműködés és az oktatás - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildung. Oktatáskutató Intézet, 1992.
 • Györgyi Zoltán (társszerzőkkel): Az oktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése. MKM Phare PMU, 1999.
 • Györgyi Zoltán: A nyitott szakképzés lehetőségei és akadályai a munkaerő-piaci képzésben. In: Tanulmányok a nyitott szakképzésről. 248-270. p. Műegyetemi Távoktatási Központ. Budapest, 1999.
 • Györgyi Zoltán - Imre Anna: Iskolatársulások. Oktatáskutató Intézet, 1999. Educatio füzetek. Kutatás közben 222. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/32
 • Györgyi Zoltán - Imre Anna: Az alap és középfok közötti átmenet Oktatáskutató Intézet, 2000. Educatio füzetek. Kutatás közben 228. 66 p. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/64
 • Györgyi Zoltán: A szociális partnerek szerepe a dán szakképzésben. In: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben. Szerk.: Benke Magdolna. Nemzeti Szakképzési Intézet, 2001. 49-70. p.
 • Györgyi Zoltán: Karrier-tanácsadás az oktatási intézményekben. In: A felnőttoktatás kutatása. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Oktatáskutató Intézet. Budapest, 2001. FTE 26.
 • Györgyi Zoltán - Szabó Mária: A szakma- és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szervezetek. In: OFA Kutatási Évkönyv 1. 230-240. p. OFA, 2001. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.
 • Györgyi Zoltán - Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. Oktatáskutató Intézet, 2001. Kutatás közben 232. 73 p. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/67
 • Györgyi Zoltán: Az iskolarendszerű felnőttoktatás kérdőjelei. In: A felnőttképzés új útjai. Szerk.: Dr. Kálmán Anikó. Didakt, 2002. Lifelong Learning Füzetek. 1. 132-148. p.
 • Györgyi Zoltán - Török Balázs: A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása és az Internet. In: OFA Kutatási Évkönyv 2. 145-156. p. OFA, 2001. Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások. Megtalálható a Celodin (Helyi Fejlesztések Közép-európai Információs Hálózata) honlapján is.
 • Györgyi Zoltán - Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra. A tranzitfoglalkoztatási program tapasztalatai. In: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában. 67-108. p. OFA, 2002.
 • Györgyi Zoltán: Tanulás felnőttkorban. Oktatáskutató Intézet, 2003. Kutatás közben 241. 48 p. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/187 Megjelent az Esély c. folyóirat 2003/3. számában 34-67. p. ill. a Szoc-Háló honlapján.
 • Györgyi Zoltán - Mártonfi György: A Leonardo mobilitási program hatása résztvevőkre Felsőoktatási Kutatóintézet, 2004. Kutatás közben 263. 101 p. http://www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/156 
 • Györgyi Zoltán: A mobilitási projektek finanszírozása. In: A Leonardo da Vinci program megvalósítása Magyarországon (2000-2002). 24-37. p.Tempus Közalapítvány / Leonardo Nemzeti Iroda 2004. 
 • Györgyi Zoltán: Középfokú iskolák a skandináv országokban. In: A középfokú oktatás nemzetközi tükörben. Szerkesztette: Imre Anna. 77-105. p. Országos Közoktatási Intézet, 2005. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=AKONT-skandinav_01 
 • Györgyi Zoltán: A szakiskolások jellemzői és iskolázási útjai. In: Imre Anna (szerk.): Tanulói utak. A középfokú oktatás átalakulása a kilencvenes években. Országos Közoktatási Intézet, 2006. Műhelytanulmányok 8. 37-57. p.
 • Györgyi Zoltán - Imre Anna: A tanulói továbbhaladás. In: Jelentés a közoktatásról 2006. Szerkesztette: Halász Gábor és Lannert Judit. 133-196. p. Országos Közoktatási Intézet, 2006.
 • Anna Imre - Zoltán Györgyi: The educational system and the progression of students. In: Education in Hungary 2006. Ed: Gábor Halász and Judit Lannert. Hungarian Institute for Educational Research and Development Budapest, (Országos Közoktatási Intézet) 2007. 45-66. p.
 • Fehérvári Anikó - Györgyi Zoltán: Kiút a gödörből. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID-programja. Felsőoktatási Kutatóintézet, 2006. Kutatás közben 276. 97 p.
 • Györgyi Zoltán: Diplomások és a munkaerőpiac - kutatói megközelítésben. In: Diplomával a munkaerőpiacon. Szerkesztette: Györgyi Zoltán. Felsőoktatási Kutatóintézet, 2006. Felsőoktatás és munkaerőpiac. 21-36. p.
 • Zoltán Györgyi - Anna Szerepi: KID programme in Hungary. In: Give a chance… Case studies of programmes from four EU countries to help young people’s social and professional inclusion. Edited by Zoltán Györgyi. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2007. Kutatás közben 279. sz. 86-99. p.
 • Györgyi Zoltán: Törekvések és lehetőségek Családi háttér és szakiskolai képzés. In: Szakiskola és hátránykezelés. Egy EQUAL projekt szakiskolai alprojektjének tanulságai. Szerkesztette: Mártonfi György. 9-13.p. Kisebbségkutató Intézet, 2008.
 • Berényi Zoltán - Györgyi Zoltán: Step by step in Kiskőrös. In: Giving Opportunities, Leaving Disadvantages. Case Studies of programmes from three EU Countries to prevent dropping out. Edited by Zoltán Györgyi. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 280. sz. 10-19. p.
 • Berényi Zoltán - Györgyi Zoltán: The Bencs methodology. In: Giving Opportunities, Leaving Disadvantages. Case Studies of programmes from three EU Countries to prevent dropping out. Edited by Zoltán Györgyi. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 280. sz. 56-67. p.
 • Györgyi Zoltán: Portugália (országtanulmány). In: Fehérvári Anikó: Szakképzés és lemorzsolódás. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 281. sz. 8-27. p.
 • Györgyi Zoltán: Az alacsony képzettségűek felzárkózásának lehetőségei a munkaerőpiac elvárásai tükrében. Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében. Tanulmányok a Második Esély című Equal-program keretében. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2008. Kutatás közben 282. sz. 8-27. p.

 


Fináncz Judit

Tudományos-szakmai folyóiratban megjelent tanulmányok:
2008 Doktoranduszok szakmai és magánéleti tervei. Educatio 2007 ősz p. 487-496.
2007 Doktori képzés és témavezetés a Debreceni Egyetemen. Képzés és Gyakorlat 2007. 2. szám p. 34-46.
2006 A tudományos utánpótlás képzésének problémái Európában és Magyarországon. In.: Pályázati Pavilon (a Tempus Közalapítvány szakmai folyóirata). 2006. január p.61-63.
2006 Mi lesz veled, Hallgató? Diplomaszerzés utáni tervek Kelet-Magyarországon. Egyetemi Élet. 2006/6
2005 A doktori képzésben résztvevők helyzete Magyarországon. Educatio 2005/II.
2005 Tendenzen in der europäischen Hochschulpolitik. DU. Juni 2005. (a „Verein Deutscher Akademiker aus Ungarn” folyóirata). p. 10-12.
2004 A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási hallgatók körében (Pusztai Gabriellával közösen). Educatio 2004 tél p. 618-635.
2004 Európai Unióval kapcsolatos attitűdök a regionális identitás tükrében. Educatio 2003 ősz
2003 Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói. Magiszter 2003 tél (Csíkszereda, Románia) p. 59-79.

Tanulmánykötetben megjelent írások:
2008 Kettő az egyben: oktató és hallgató. Avagy a doktoranduszlét viszontagságai a debreceni doktoranduszok szemszögéből (megjelenés alatt: TERD - tanulmánykötet)
2008 Doktori képzés a doktoranduszok szemével: egy debreceni empirikus vizsgálat tapasztalatai. In.: Kereszty Orsolya (szerk.): Interdiszciplinaritás a pedagógiában. Képzés és Gyakorlat Konferenciák I. Kaposvár: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar p. 91-103.
2006 Főiskolai és egyetemi hallgatók továbbtanulási tervei a partiumi térségben. In.: Juhász Erika (szerk.): Régió és oktatás. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete p. 411-422.
2006 A doktori képzés európai modelljei: az amerikai típusú PhD és a skandináv modell létjogosultsága. In.: Tavaszi Szél 2006. Konferenciakötet. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége p. 145-149.
2005 Fiatalok és az Európai Unió. In.: Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Hallgatók egy határmenti térségben. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete p. 141-152.

Konferenciakötetben megjelent absztraktok:
2008 A doktori képzésben résztvevők jogviszonyát övező problémák. In.: Perjés István - Ollé János (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. ONK tartalmi összefoglaló. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság
2005 A doktori képzés európai tendenciái. In.: Falus Iván - Rapos Nóra (szerk.).: Közoktatás - Pedagógusképzés - Neveléstudomány. ONK tartalmi összefoglaló. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság
2004 Észak-alföldi fiatalok Európai Uniós csatlakozással szemben támasztott elvárásai. Lehmann Magdolna - Nikolov Marianne (szerk.): Országos Neveléstudományi Konferencia 2004. Konferenciakötet. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, p. 278.
2003 Az alkoholizmus kialakulása és következményei. Az alkoholista családi környezet szocializációs diszfunkciói. (In.: Kazinczy Zsuzsanna és Sárkány Ildikó (szerk.): XXVI. OTDK. Társadalomtudományi Szekció. 2003. április 15-16-17. Tartalmi kivonatok. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen, 2003. 246-247 p.

Idegen nyelvű publikációk:
2005 Tendenzen in der europäischen Hochschulpolitik. DU. Juni 2005. (a „Verein Deutscher Akademiker aus Ungarn” folyóirata). p. 10-12.
2002 Studenten und Geld. Germanistisches Magazin. 2002/2. Grimm Verlag, Szeged

Könyv és folyóirat ismertetések
2004 Die Deutsche Schule. Folyóiratismertetés. In.: Kozma Tamás - Sike Emese eds.: Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 p. 188-189.
2004 Lenzen: „Pädagogische Grundbegriffe”. Lexikonismertetés. In.: Kozma Tamás - Sike Emese eds.: Pedagógiai informatika. A neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 p. 117.

Elektronikusan elérhető publikációk:
2007 Doktori képzés Norvégiában: A norvég tudományos utánpótlás képzésének mai rendszerének kialakulása. http://www.dosz.hu/phd/down/doktori/060728_doktori_ Norvegia.pdf
2007 Doktori képzés Európában. http://www.dosz.hu/phd/down/doktori/060829_doktori_ Europa.pdf
2004 Észak-alföldi fiatalok Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos elvárásai. http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Regionalis/index.htm
2003 Európai Unióval kapcsolatos attitűdök a regionális kötődés tükrében. http://dragon.unideb.hu/~nevtud/Regionalis/index.htm

 


 

Orosz Ildikó

Orosz Ildikó - Csernicskó István: The Hungarians in Transcarpathia. Budapest, Tinta Publisher, 1999.

Orosz Ildikó - Beregszászi Anikó - Csernicskó István: Nyelv - oktatás - politika. Helyzetkép a kárpátaljai magyar oktatásról. Beregszász, 2001. Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Orosz Ildikó: Esettanulmány a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola születéséről. Határmenti együttműködés a felsőoktatásban.  Acta Peadagogica Debrecina, Debrecen, 1997.

Orosz Ildikó: A társadalmi szervezetek szerepe az államalkotó folyamatok stabilizálásának biztosításában a közoktatás szemszögéből. Közoktatás 1998/1. szám, 3-4. o.

Orosz Ildikó: Anyanyelvről, oktatásról egy koncepciótervezet kapcsán. Közoktatás 1998/2. szám, 3-5. o.

Orosz Ildikó: Kisebbségi oktatás Kárpátalján. Nyelvünk és kultúránk 106. szám (1999). 61-77. o.

Orosz Ildikó - Csernicskó István: A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. Anyanyelvünkről anyanyelvünkért. Budapest, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 2000.

Orosz Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban.(Kárpátaljai helyzetkép). Budapest, Régió 2001/4. szám, 159-180. o.

 


 

K. Nagy Emese

Önálló rovat: Integrációs nevelés. Tanítás-tanulás Szakmódszertani folyóirat

2009

Mindannyian dolgozunk. Tanítás - tanulás 7, 3: 8-9.

 

Mikor avatkozzunk be a csoportmunkába? Tanítás - tanulás 7, 1: 8-9.

 

Az iskola és a család. Tanítás - tanulás 6, 9: 24-25.

 

A hátrányos helyzetű gyerekek és az iskola. Tanítás - tanulás 6, 7: 26-27.

 

Az iskola szociális feladatai. Tanítás - tanulás 6, 5: 24-25.

2008

Kell a gyereklétszám. Tanítás - tanulás 6, 3: 24-25.

 

Milyen legyen az oktatás? Tanítás - tanulás 6, 1: 22-23.

 

Osztályrangsor. Tanítás - tanulás 5, 10: 22-23.

 

A csoportmunka főbb változatai és jellemzői. Tanítás - tanulás 5, 9: 20-21.

 

Kiscsoportos oktatás. Tanítás - tanulás 5, 8: 20-21.

 

Az oktatás módszerei. Tanítás - tanulás 5, 7: 21-23.

 

Csoportfolyamatok, társas kölcsönhatás. Tanítás - tanulás 5, 6: 18-19.

 

Piaget gondolatai a szociális tanulásról. Tanítás - tanulás 5, 5: 26-28.

2007

Társas interakció és tanulás. Tanítás - tanulás 5, 4: 20-23.

 

„Elkülönített, de egyenlő”, avagy a szegregáció és az integráció kérdése az amerikai és a hazai oktatásban. Tanítás - tanulás 5, 3: 24-26.

 

Ismeretszerzés és szocializáció, Tanítás - tanulás 5, 2: 24-26.

 

Hátrányos helyzetű gyerekek a magyar iskolákban. Tanítás - tanulás 5, 1: 28-29.

 

2007

A logikai és táblajáték-foglalkozások szerepe a matematikatanításban. Új Pedagógiai Szemle 57, 6:88-93.

 

Az iskolába kerülés egyenlőtlenségei. Tanítás - tanulás 4, 10:29-31.

 

Homo Ludens, avagy a játék szerepe a matematikaoktatásban. Tanítás - tanulás 4, 9:22-25.

 

Integrációs modell. A hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola tevékenysége. Fókusz 9, 1:36-56.

 

Integrációs modell. Komplex Instrukciós Program. Tanítás - tanulás 4, 8:22-25.

 

Integrációs modell. Tanítás - tanulás 4, 7:40-41.

Integrációs modell a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskolában. Tanítás - tanulás 4, 9:40-41.

2006

A tanulói státus hatása a tanulók órai szereplésére. Új Pedagógiai Szemle 55, 5:35-46.

2005

A társas interakció mint tudásgyarapító tényező a heterogén osztályokban.  Iskolakultúra 15, 5:16-25.

 

Egy hátránykompenzáló iskolai program (társszerző: Nagy Zita Éva). Új Pedagógiai Szemle 54, 4-5:172-190.

2004

A Komplex Instrukciós Program alkalmazása a hejőkeresztúri Körzeti Általános Iskolában. Magiszter 2, 4:34-53.

 

Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a Komplex Instrukciós Program segítségével. Új Katedra 13, 11:21-24.

 

Társadalmi együttélés - interkulturális nevelés. Zempléni Múzsa 4, 2:29-38.

 

Komplex Instrukciós Program. Tanári Létkérdések, RAABE Kiadó 47. kiegészítő kötet, E 4.4 / 1-30.

2002

A roma tanulók státuszproblémájának kezelése a hejőkeresztúri Körzeti Általános Iskolában. Új Katedra 11, 4:19-28.

2001

Konkrét helyzet - konkrét elemzése. In: Trencsényi László (szerk.) Példák és példaképek. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc. 103-117.

 


 

 

Bocsi Veronika

 

Bocsi Veronika: Differences between the time usage of students in the light of the scale of values and religiousness. In.: Pusztai G. (ed): Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen, 2010. Center for Higher Education Research and Development.
Kapitális (megjelenés alatt).

Bocsi Veronika: Törésvonalak. Törésvonalak. Hallgatói értékvilágok belső rétegzettsége egy három ország határán fekvő régió felsőoktatási intézményeiben. Educatio, 19. évf. (2010) 2. szám 214-240. p

Bocsi Veronika: Az időszociológia pedagógiai vonatkozásairól. Új pedagógiai szemle, 59. évfolyam, (2009) 4. szám 66-80. p.

Bocsi Veronika: Klasszikus és/vagy modern? Hallgatók szabadidő-orientációinak vizsgálata. In.: Bajusz Bernadett et al. (szerk.): Professori salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, 2009. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 5-22. p.

Bocsi Veronika: A gazdasági és a kulturális tőke hatása a hallgatói időfelhasználásra. Iskolakultúra, 18. évf. (2008) 11-12. szám 118-128. p.

Bocsi Veronika: Az időfelhasználás nemek közötti különbségeinek vizsgálata hallgatói populáció esetében. Educatio, 16. évf. (2007) 4. szám 675-687. p.

Bocsi Veronika: Hallgatók életmódjának vizsgálata az időfelhasználás tükrében.
In. Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Debrecen, 2006. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 261-270. p.

Bocsi Veronika: Globalizáció és időbeliség. In. Süli-Zakar István (szerk.): „Tájak - régiók -települések…” Tisztelgés a 75 éves Enyedi György akadémikus előtt. Debrecen, 2005. Didakt Kft., 294-299. p.

Bocsi Veronika: Hallgatók időfelhasználási mintázatai. Educatio, 14. évf. (2005) 2. szám 429-433. p.

Bocsi Veronika: A hallgatók időfelhasználása. In. Pusztai Gabriella (szerk.): Regionalitás és oktatás európai dimenzióban. Debrecen, 2005. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 162-172. p.

Bocsi Veronika - Engler Ágnes: Felsőfokú képzésben résztvevők családtervezési attitűdjei. In. Pusztai Gabriella (szerk.): Regionalitás és oktatás európai dimenzióban. Debrecen, 2005. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 183-189. p.

Bocsi Veronika: A hajléktalanság és a munka világának kapcsolata. In. Süli-Zakar István (szerk.):  Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások. Debrecen, 2004. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 229-234. p.

Bocsi Veronika - Kóródi Márta: Továbbtanulás - fel nem ismert esély a mobilitásra. Educatio, 12. évf. (2003) 2. szám 308-311. p.

 

 

 


 

 

Fényes Hajnalka

 

Szerkesztett kötet

 

2006

Fényes Hajnalka - Róbert Péter (2006) (szerk.): Iskola és mobilitás (Szöveggyűjtemény) Elektronikus oktatási segédanyag, Debrecen

 

Tanulmányok

 

2009

Fényes, Hajnalka (2009): School Efficiency of Boys and Girls in a Borderland Region of Hungary, and the Male-Disadvantage Hypotesis. Review of Sociology (megjelenés alatt)

Fényes Hajnalka - Ceglédi Tímea (2009): Fiúk és lányok iskolai eredményességének különbségei. VI. Kiss Árpád Konferencia kötet (megjelenés alatt)

Fényes Hajnalka - Kiss Gabriella (2009): Az informális tanulás szerepe a felsőoktatásban. Non-formális - informális - autonóm tanulás Konferencia kötet (megjelenés alatt)

Fényes Hajnalka (2009): Férfiak és nők térbeli kötődése a felsőfokú intézményválasztásban és a tervezett lakóhelyben. Tér és társadalom (megjelenés alatt)

Fényes Hajnalka (2009): Nemek szerinti eredményesség és felsőfokú intézményválasztási motivációk. „A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban” konferencia kötet (megjelenés alatt)

Fényes, Hajnalka (2009): Gender Differences in High School and Higher Education School Efficiency in a Borderland Region of Hungary, and the Male-Disadvantage Hypothesis. Practice and Theory in Systems of Education. 2009/2. 8-26.

Fényes Hajnalka (2009): Nemek szerinti iskolai eredményesség és a férfihátrány hipotézis. Magyar Pedagógia 109.évf. 1. szám. 77-101.

Fényes Hajnalka (2009): Horizontális és vertikális szegregáció az oktatásban nemek szerint Iskolakultúra 2009/10. 24-38.

Fényes Hajnalka (2009): Az eltérő nemi szerepekkel kapcsolatos viselkedés a felsőfokú jelentkezésben és intézményválasztásban Iskolakultúra 2009/5-6. 106-112.

 

2008

Fényes Hajnalka (2008): Kontextuális hatások a középiskolások eredményességére. Szociológiai Szemle 18: (3) 3-31.

Fényes, Hajnalka (2008): Contextual Effects on Student Efficiency at Secondary School Students. Review of Sociology Vol. 14. No. 4. p. 33-62 

Fényes, H. (2008): Boys and Girls within Denominational, Respectively Non-denominational High-schools in a Borderland Region. In: Pusztai, Gabriella (ed.): Religion and Values is Education in Central and Eastern Europe. CHERD, University of Debrecen p. 97-114.

 

2007

Fényes Hajnalka (2007): Magyarországi és határontúli magyar diákok kulturális és anyagi erőforrásainak eltérései Debreceni Szemle XV. Évf.:(3) 307-318. (2007)

Fényes Hajnalka - Kozma Tamás - Tornyi Zsuzsa (2007): Negyvenheten. Gyorskép a neveléstudósokról Educatio 16: (3)  418-433.

Fényes Hajnalka - Kiss Gabriella - Schrancz Edit (2007): A felsőoktatásból kikerülő szociológusok munkaerőpiaci helyzetének alakulása életpályájuk elemzése alapján (pályázati segédanyag)

 

2006

Fényes Hajnalka - Pusztai Gabriella (2006): Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regionális minta tükrében. Szociológiai Szemle 16:(1) 40-59.

Fényes Hajnalka (2006): Férfiak és nők az érettségi utáni képzésben határon innen és túl, In: Juhász Erika (szerk.): Régió és oktatás. A „Regionális Egyetem” kutatás zárókonferenciájának tanulmánykötete, Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 115-128.

 

2005

Fényes Hajnalka - Pusztai Gabriella (2005): A nemek arányának megbomlása egy hátrányos helyzetű régió felsőoktatásában In: Szekeres Melinda (szerk.) Szocio-Téka III. DE Szociológia Tanszék

Fényes Hajnalka (2005): Hallgatók határon innen és túl in: Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók, Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2005 152-162

 

2004

Dr. Fényes Hajnalka - Dr. Pusztai Gabriella (2004): A kulturális és társadalmi tőke kontextuális hatásai az iskolában Statisztikai Szemle 82: (6-7) (június-július) 567-582

Fényes Hajnalka (2004): Továbbtanulási szándékok a felekezeti középiskolákban in: Kiss Gabriella, Csoba Judit, Czibere Ibolya (szerk.): Idővonat Tanulmányok a társadalomkutatások köréből, Debrecen: Kossuth Egyetem Kiadó, 110-129 old.

Fényes Hajnalka (2004): A kárpátaljai és partiumi felsőoktatási hallgatók anyagi és kulturális tőkéi Educatio 13: (2) (nyár) 305-308.

 

2000

Fényes Hajnalka (2000): Az eltérő továbbtanulási hajlandóságok vizsgálata. (Kísérlet - szociológiai (statisztikai) illetve racionális döntéselméleti magyarázatára, az érettségi után. 1968 - 74, Magyarországon), Társadalom és Gazdaság XXII évf.: (2) 153-187

Fényes Hajnalka (2000): Kísérletek az egyenlőtlenségek csökkentésére a felsőoktatásban, Statisztikai Szemle 78: (2-3) (február-március) 151-169.

 

1999

Fényes Hajnalka- Verdes Emese (1999): Döntés preferálással, felvételi vizsgák a felsőoktatásban 1967 és 89 között Magyarországon, Szociológiai Szemle 9:(2) 58-76

 

Recenziók

 

2005

Fényes Hajnalka (2005): Ifjúság és rendszerváltás. Szociológiai Szemle 15:(3) 95-100

 

2004

Fényes Hajnalka (2004): Felekezeti középiskolák, előny vagy hátrány? Szociológiai Szemle 14:(3) 163-167

 

 

Egyéb (nem lektorált) publikációk:

Fényes Hajnalka: Fiúk és lányok eredményessége a felsőfokú képzésben ONK kötet 2008 (absztrakt)

Fényes Hajnalka: Fiúk és lányok a felekezeti és nem felekezeti középiskolákban ONK kötet 2007 (absztrakt)

Fényes Hajnalka - Tornyi Zsuzsa: A neveléstudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők szakmai pályafutásának vizsgálata Debrecen 2007 CHERD dokumentáció

Fényes Hajnalka - Kiss Gabriella: Munkaerőpiaci igények, különös tekintettel a szociológus szakmára 2007 kézirat

Fényes Hajnalka: Férfi és női hallgatók három regionális mintában. ONK kötet 2006 (absztrakt)

Fényes Hajnalka: Férfihátrány következmények nélkül Egyetemi Élet 44:(10). 20 (2006 ápr.)

Fényes Hajnalka: Férfiak hátránya a felsőoktatásban egy regionális minta tükrében (Poszter) ONK kötet 2005 (absztrakt)

Fényes Hajnalka: Kulturális és anyagi javak és továbbtanulási tervek a partiumi és kárpátaljai felsőoktatási hallgatók körében (Keller Magdolnával közösen) ONK kötet 2004 (absztrakt)

Fényes Hajnalka: A Partiumi Keresztény Egyetem és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága (internet: http://dragon.unideb.hu/nevtud/Regionalis/Kapcsanyag/terempadatgy.html)

 


 

Boreczky Ágnes


Könyv:
 

Boreczky Ágnes: Családok távolról és félközelből. Budapest, Gondolat, 2007. Megjelenés alatt. Boreczky Ágnes: A szimbolikus család. Budapest, Gondolat, 2004. 148 p. Ágnes Boreczky: Parallel stories. Hungarian and American family narratives. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtár. 2002. 90 p. www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/szocio Boreczky Ágnes: Magyarországi családváltozatok (1910-1990). Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2000. 33 p. Boreczky Ágnes és Németh András: Gyermek, nevelés, iskola. A gyerekkor változó színterei.Budapest, Eötvös József Könyvkiadó,1997. 234 p. 159-234. Boreczky Ágnes: Pályázók és felvettek. Budapest, FPK. 1981. 125 p. Szerkesztés Boreczky Ágnes (szerk.): Közös élmények fonalán. Vastagh Zoltán: Válogatott írások. Budapest, Argumentum, 2005. 187 p. Boreczky Ágnes (szerk.): Pedagógiai Műhely. Beszélgetések. Pécs, PTE Tanárképző Intézet, Pedagógia Tanszék, 2001. 115 p. Boreczky Ágnes (szerk.): Pedagógus-portrék. Budapest, MKKE. Ped. Tanszék, 1984. 147 p.

 

Könyvfejezet:

 

Boreczky Ágnes: Család(történetek) és életutak. In: (Gábor Kálmán-Jancsák Csaba szerk.) Ifjúsági korszakváltás, Szeged, Belvedere, 2004. 86-108.old. Boreczky Ágnes: A kultúraazonos pedagógia vázlata. In: Ballér Endre és Dudás Margit (szerk.): Iskolafejlesztés és pedagógus(tovább)képzés. Budapest-Pécs, Tanárképzők Szövetsége- PTE Tanárképző Intézet, Pedagógia Tanszék, 2001.166 p. 91-101. Ágnes Boreczky: Multicultural Education in Hungary.In: Peter M. Roeder, Ingo Richter and Hans- Peter Füssel (szerk.)Pluralism and Education. Univ. of California, Berkeley, 1995. 345 p. 327-340. Boreczky Ágnes: Tanári minták és szocio-kulturális különbségek. In: Az intézményes nevelés alapjai. PÉCS JPTE Tanárképző Kar, 1998. 207 p. 88-97. Boreczky Ágnes: Az egyetemekre-főiskolákra pályázók összetételének alakulása. In: Lukács Péter (szerk.): Merítés és kiválasztás a felsőoktatásban. Bp. FPK, 1981. Boreczky Ágnes: A felsőoktatási intézmények 1977. évi merítési bázisa. In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből 1978-II. Bp. FPK. 1979. Boreczky Ágnes: Az 1973-74. tanévben elsőéves egyetemi- főiskolai hallgatók iskolai előzményei. In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből 1977-I. Bp., FPK 1977. Boreczky Ágnes: A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium tanulói összetételében bekövetkezett változások ( 1946-1975). Tanulmányok a felsőoktatás köréből 1976. Bp., FPK 1977. 378 p. 167-203. Boreczky Ágnes: Kultúraazonos pedagógia. (újraközlés) In: Brezsnyánszky László (szerk): A pedagógia horizontja. Debrecen, Pallas Debrecina 7. kötet, 2002. 165 p. 62-76. Boreczky Ágnes: Egy letűnt világ árnyai. A tanári szerep átalakulása. (újraközlés) In. Papp János (szerk.): A tanári pálya. Debrecen, Pallas Debrecina 4.kötet, 2001. 322 p. 169-179. Boreczky Ágnes:-Lukács István: Jönnek a romák? Cigányprogram-ELTE TFK 1995-97. (újraközlés) In: Romák és oktatás. Pécs, Iskolakultúra. 2001. 117-129. Boreczky Ágnes: Egy letűnt világ árnyai. (újraközlés) In : Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom II. Pécs, PJPTE. 1999. 309 p. 240-253

 

Folyóirat cikk:

 

Boreczky Ágnes: Település-család-iskolázottság. Educatio, 2005-tavasz, 170-177.p. Boreczky Ágnes: Családtörténet és társadalmi-földrajzi mozgás. Iskolakultúra, 2005, 2. szám, 140-147.p. Boreczky Ágnes: Multikulturális nevelés kisgyermekkorban. Montessori műhely, 2003. 2. sz. 3-5. Boreczky Ágnes: Családtörténeti mozaik. A mobilitás és a migráció elbeszélései. Századvég, 2002, 1. szám, 33-65. Boreczky Ágnes: Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás. Iskolakultúra, 2002, 3. szám, 60-69. Boreczky Ágnes: Egy múlt ý többféle jövő ? (Én)Történet és identitás család- és csoportszociológiai nézőpontból. Múlt és Jövő, 2001, 3.szám, 99-109. Boreczky Ágnes: Változások a gyerekfelfogásban, a gyerekek életkörülményeinek alakulásában és szocializációjában (1910-1990). Magyar Pedagógia, 2001, 2. szám, 151-171. Boreczky Ágnes: A különbségek és a másság pedagógiája. Montessori műhely, 2001, 2.szám, 7-9. Boreczky Ágnes: Kultúraazonos pedagógia. Új Ped. Szemle, 2000, 7-8. szám, 81-92. Boreczky Ágnes: Multikulturális pedagógia- új pedagógia? Új Ped. Szemle, 1999, 4. sz, 26-38. Boreczky Ágnes: Fenyítés az európai és az amerikai iskolákban. Agresszió, Educatio, 1999-tél, 771-788. Boreczky Ágnes-Lukács István: Jönnek a romák? Iskolakultúra, 1998. dec. 87-94. Boreczky Ágnes: Menni vagy maradni? A tanárok iskolai konfliktusairól. Új Ped. Szemle, 1995. 4.sz. 68-97. Boreczky Ágnes: Egy letűnt világ árnyai. A tanári szerep átalakulása. Új Ped. Szemle. 1993. 1o.sz. 47-53.

 

Konferenciakötet:

 

A családtörténeti módszer alkalmazásának lehetőségei az iskolában. VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2006. okt. 26-28. Különböző családok, különböző kultúrák- Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete Konf. Bp., 2004. nov. 26-27 Multikulturális kihívások és esélyteremtés. Európai polgárrá nevelés konferencia, Bp., 2004. okt.27. Családtörténet és iskoláztatás. FKI, Bp., 2004, okt.14-15. A tudás, mint elmesélt múlt. III. Országos Neveléstudományi Konferencia,Bp., 2003. okt. 9-11. Amerikai és magyar családnarratívák. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Bp., 2002.okt.24-26. Családtörténet és életutak. Ifjúsági korszakváltás-Ifjúság az új évezredben konferencia, Bp., 2002.nov.27. Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás. I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2001. okt. 25-27. Family and change.Ten Years After, az MSZT által rendezett nemzetközi konferencia Budapest 1999. szept. 23-25. An Experiment to Create Comparative Models for the Study of Rural Societies Second European Conference for Sociology Bp. 1995. aug. 30-szept.2 Multicultural Education in Hungary International symposium on Law and Education Berlin, 1993. Migration, schooling and social change XII. Európai Faluszociológiai Kongresszus Bp. 1983.

 

Publicisztika:

 

Interjú a Duna tv számára a Modernitás és család c. OTKA kutatásról 2002. jan. 11. Boreczky Ágnes: O. évfolyam érettségizett cigányhallgatók részére. Tervező és együttműködő cigány kisebbségi önkormányzatok Partners Hungary Alapitvány, Bp. 2000. Boreczky Ágnes: Tantervfejlesztés és kutatás. Pedagógusképzés 1997. Beszélgetés a Szabadságra nevelni c. rádióműsorban. Műsorvezető: Lukács Péter 1995. Boreczky Ágnes: Milyennek látják a tanárjelöltek egykori tanáraikat? Köznevelés 1983. okt. 7. Boreczky Ágnes: Kik lesznek pedagógusok? Köznevelés 1982. okt. 15.

 

Fordítás:

 

Maslow, A.: Fejlődés és motiváció. Hiánymotiváció és fejlődés-motiváció. In: Ritoók Magda (szerk.): Pályalélektan. Budapest, 1989. ELTE,  Tankönyvkiadó Habermas, J.: Történeti tudat és poszttradicionális identitás Szociológiai figyelő, 89/4.

 


 

Dávid Beáta

 

Önálló könyv, könyvfejezet

 • Dávid B. - Oross J. - Vecsei M. 1997: Hajléktalanság és TBC. Soros Alapítvány, Budapest.
 • Dávid B. - Oross J. - Vecsei M. 1997: Homelessness and TB. Soros Foundation, Budapest.
 • Albert Fruzsina - Dávid Beáta 2001: Ahol jó gyógyulni és gyógyítani. A veresegyházi modellkísérlet. Egészség-Közösség-Misszió III. MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest.
 • 4.      Albert Fruzsina-Dávid Beáta 2001: Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó

   

   

  Tanulmány

 • Albert F. - Dávid B. 1994: Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati jellemzői In: Szociológiai Szemle 1994/3. pp. 81-93.
 • Albert F. - Dávid B. 1998: A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből in: Szociológiai Szemle 1998/4. pp: 119-139.
 • Albert Fruzsina - Dávid Beáta 1998: A barátokról. In: Társadalmi Riport, 1998, Szerk: Kolosi et al. TÁRKI, Bp. pp: 257-278.
 •  Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1998: Társas kapcsolatok, magányosság 1998-ban. In: Társadalmi tény-kép 1998, Szerk: Szívós P.- Tóth István György. TÁRKI, Bp. pp: 211-220.
 •  Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1998.: Az emberi kapcsolatok IN: Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 9. pp. 146-164. Szerk: Sik E.- Tóth István Gy. BKE-TÁRKI
 • Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1999: A bizalmas kapcsolatokról. In: Monitor 1999, Eds: Szívós P.-Tóth I. Gy. TÁRKI, Budapest, pp: 218-230.
 • Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1999: Ha elszakad a háló In: Comitatus, 1999. június pp. 34-43.
 • Albert Fruzsina- Dávid Beáta 1999: About friends. In: Social Report 1998, Eds: Kolosi et al. TÁRKI, Bp.pp: 270-293.
 • Dávid Beáta-Tom Snijders 2000: A budapesti hajléktalanok számának becslése. In: Szociológiai Szemle 2000/3, Budapest. pp: 60-75.
 • Albert Fruzsina - Dávid Beáta - Kőrösi Zsuzsanna 2000: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. In: Évkönyv 2000 VIII. 1956-os Intézet. pp. 323-338.
 • Albert Fruzsina- Dávid Beáta 2000: A kapcsolathálózatokról In: Növekedés alulnézetben.
 • Tárki Monitor jelentések, 2000. december, pp. 247-253
 • Dávid Beáta  2001: A rokkantnyugdíjasok hátrányos társadalmi helyzetéről In: Susánszky
 • É.-Szántó Zs. (szerk.): Táblaképek az egészségről. A veresegyházi példa. Egészség-Közösség-Misszió I. MTA Szociológiai Kutatóintézet- Fekete Sas Kiadó, Budapest. pp. 81-95.
 • Komárominé R.I.- Vízvári L. - Dávid B. Csáky L.: 2001 : Az ápolók betegemelésből és betegmozgatásból adódó fizikai terhelésének vizsgálata - költségbecslés: Egészségügyi Tudományos Tanács Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet
 • Dávid B.- Snijders, T. 2002 : Estimating the size of homeless population in  Budapest, Hungary. In: Quality & Quantity 36: 291-303, 2002. Kluwer Academic Publishers.
 •  


   

  Forray R. Katalin

   

  Forray R. K.: Társadalmunk és középiskolája, Akadémiai, Budapest. 1988.

  Forray R. K., Hegedűs T. A.: Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei, Gyorsuló idő, Magvető, Budapest, 1989.

  Forray R. K., Hegedűs T. A.: A cigány etnikum újjászületőben: Tanulmány a családról és az iskoláról, Közoktatási Kutatások, Akadémiai, Budapest, 1990.

  Forray R. K., Kozma T.: Társadalmi tér és oktatási rendszer, Közoktatási Kutatások, Akadémiai, Budapest, 1991.

  Forray R. K., Hegedűs T. A.: Cigány gyermekek szocializációja, AULA, Budapest, 1998.

  Forray R. K. (szerk) Romológia - Ciganológia, Dialog Campus, Pécs, 2000.

  Forray R. K., Mohácsi E. (eds): Opportunities and Limits: The Roma Community in Hungary at the Millennium; Chances et Limites: La communauté Tsigane en Hongrie au début du siécle, Külügyminisztérium, Budapest, 2002.

  Forray R. K., Hegedűs T. A.: Iskola, cigányok, oktatáspolitika, Új Mandátum, Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2003.

  Forray R. K.: Systemic change in educational policy, In: Hajdú Z. (szerk.): Hungary: Society, State, Economy and Regional Structure in Transition, Centre for Regional Studies, Pécs, 1993: 139-154.

  Forray R. K., Kozma T.: Kleine Grundschulen in Ungarn, In: Fickermann, D., Weishaupt, H., Zedler, P. (eds.): Kleine Grundschulen in Europa, Weinheim, Basel, Frankfurt, Wien, 1998.

  Forray R. K.: Results and Problems in he Education of the Gypsy Community, European Education, 2002. 4: 70-90.

  Forray R. K.: A multikulturális/interkulturális nevelésről. In: Lukács P., Nagy P. T. (szerk.): Oktatáspolitika, Felsőoktatási Kutatóintézet, Új Mandátum, Budapest, 2005: 134-144.

   


   

  Kozma Tamás

   

  A legfontosabb, elsősorban az oktatott tanegységekkel kapcsolatos publikáció felsorolása:

  2004    Kié az egyetem? Budapest, Új Mandátum Kiadó

  2001    Bevezetés a nevelésszociológiába. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (3. jav. kiadás)

  2000    Szociálpedagógia (Szöveggyűjtemény társszerkesztővel). Budapest: Osiris

  1992    Társadalmi tér és oktatási rendszer.  Társszerzô: Forray R. Katalin. Budapest:    Akadémiai Kiadó.

  1992    Ethnocentrism in Education. Társszerzô és szerkesztő: Klaus Schleicher. Frankfurt a M: Verlag Peter Lang

  1990    Kié az iskola? Budapest: Educatio Kiadó

  1987    Iskola és település. Budapest: Akadémiai Kiadó

  1985    Tudásgyár? Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó

  1979    Az ezredforduló iskolája. Társszerzô: Deák Zsuzsa, Inkei Péter, Nagy József, Ritoók Pálné. Budapest: Tankönyvkiadó

  1975     Hátrányos helyzet. Budapest: Tankönyvkiadó. 2. kiadás: 1978, 3. kiadás: 1985

  1974     A neveléstudomány szaknyelve. Budapest: Tankönyvkiadó


   

  Meleg Csilla

   

  Könyvek

  Politikai szociológiai és családszociológiai szöveggyűjtemény
  Válogatta, szerkesztette és bevezetőkkel ellátta: Meleg Csilla, Schadt Mária,
  JPTE ÁJK, Pécs, 1996 /Materiae Juris sorozat

  /
  Egész-ség /Lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés/
  Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2001


  Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak
  Válogatta, szerkesztette és bevezetővel ellátta: Meleg Csilla
  Dialóg-Campus, 2002. 1-400.


  Iskola és társadalom /Szöveggyűjtemény/
  Válogatta, szerkesztette és bevezetővel ellátta: Meleg Csilla
  Dialóg Campus, 2003


  Az iskola időarcai
  Dialóg Campus, 2006


  Könyvfejezetek
  Youths at Risk of the Period of Transformation /Co-author: Anna Aszmann/
  In: Education in Europe. Ed. by Christoph Wulf
  Waxmann Münster/New York 1995. 312-318

  .
  Az egészségértékek kialakulásának intézményes terepei, a befolyásolás lehetőségei. /Társszerző: Vastagh Zoltán/
  In: Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása /Szerk.: Dr. Aszmann Anna/
  Új-Aranyhíd Kft. 1995. 45-58.


  Az iskolai környezet szerepe a tanulók személyiségének fejlesztésében
  /Társszerző: Vastagh Zoltán/
  In: Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása /Szerk.: Dr. Aszmann Anna/
  Új-Aranyhíd Kft. 1995. 58-73.


  Az iskola mint munkahely (1.) /Társszerző: Aszmann Anna/
  In: Serdülők egészségi állapota, egészségmagatartása /Szerk.: Dr. Aszmann Anna/
  Új-Aranyhíd Kft. 1995. 176-188.


  Egészség és magatartásfejlesztés az iskolában
  In: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában II. /Szerk.: Vastagh Zoltán/
  Pécs, JPTE Tanárképző Int. Ped. tanszék 1995. 15-22.


  Az iskola mint munkahely (2.) /Társszerző: Aszmann Anna/
  In: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában II. /Szerk.: Vastagh Zoltán/
  JPTE Tanárképző Intézet Pécs, 1996. 47-65.


  Az iskola mint pszichoszociális környezet /Társszerző:Vastagh Zoltán/
  In: Az iskola-egészségügy kézikönyve /Szerk.: Dr. Aszmann Anna/
  Anonymus, 1998. 546-556.


  Egészség és magatartás. Az iskola szerepe az egészségmagatartás befolyásolásában
  /Társszerzők: Aszmann Anna et al./
  In: Az iskola-egészségügy kézikönyve /Szerk.: Dr. Aszmann Anna/
  Anonymus, 1998. 586-614.


  EGÉSZ-SÉG. Egy szervezetfejlesztési program körvonalai
  In: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Szerk: Szekszárdi Júlia
  OKI Kiadó-Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001. 72-87.o

  .
  Stressz és izoláltság kölcsönös kapcsolata serdülőkorúaknál
  In. :Egészség és gazdagság Európa fiatal generációjának, a megelőzés kihívásai”
  EUSUHM, Bp. 2002. 74-85.


  Információs társadalom és igazságszolgáltatás
  In: Az információs társadalom és a jog átalakulása /Magyarország az ezredfordulón.
  Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok.
  Szerk: Sárközy Tamás és Pázmándi Kinga/
  MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2002. 75-105.


  Az oktatási-nevelési intézmény mint pszichoszociális környezet
  In: Iskola-egészségügy (Szerk.: Aszmann Anna)
  Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Bp. 2005. 40-52.

  Tanulmányok
  Egészségérték és intézményes befolyásolás
  Társadalomkutatás, 1991. 2-3. 81-89.


  International Conference on Problem-based Learning (PBL) in Higher Education, Interfaculty,
  Program-oriented and General Experiences
  Magyar Pedagógia, 1995.3-4.szám 377-379.


  A problémára orientált tanulás
  Magyar Felsőoktatás, 1996.3.szám, 21-22

  .
  A jogászképzés megvalósult reformja /Társszerző: Kengyel Miklós/
  Magyar Felsőoktatás, 1996.4.sz. 19-22.


  Szemléletváltás a közoktatásban /a lelki egészséghez mindenkinek joga van/
  Iskolakultúra, 1996. 6-7. 23-27.


  Útban az önkormányzatiság felé /Társszerző: Schadt Mária/
  Magyar Közigazgatás, 1997. január XLVII. évf. 1.szám, 34-43.


  Döntések, struktúrák és a rendszerváltás
  Valóság, 1997.8.sz. 44-58.


  Értékek és választások /Belga és magyar egyetemisták összehasonlító vizsgálata/ /Társszerző:
  Rezsőházy Rudolf/ Valóság, 1997.5.sz. 1-16.


  Életminőség: egészségmegőrzés és egészségfejlesztés – Egy lehetséges iskolai modell
  Új Pedagógiai Szemle, 1997.6.sz. 54-60.


  Felsőfokú szakképzés a JPTE Állam- és Jogtudományi Karán
  Magyar Felsőoktatás, 1998. 8.sz. 11-14.


  Az iskolarendszer és az oktatás szerepe az egészséggel kapcsolatos ismeretek közvetítésében
  /A dél-dunántúli régió példája/ Új Pedagógiai Szemle, 1999. 4.sz. 64-75.


  Felsőfokon tanulni, oktatni és gondolkodni
  Magyar Felsőoktatás, 1999. 3.sz. 8-10.


  Az EU-csatlakozás kérdései a felsőoktatásban /MF Műhely az Oktatáskutató Intézetben
  Magyar Felsőoktatás, 1999. 7.sz. 24-25.


  Modularizáció és/vagy kreditrendszer /MF Műhely az Oktatáskutató Intézetben/
  Magyar Felsőoktatás, 2000. 1-2.sz. 21.


  Az érzelmek, a tömeg és a spontán mobilizáció. Elméleti és módszertani kérdések
  /Társszerző: Rezsőházy Rudolf/
  Valóság, 2000. 1.sz. 29-48.


  A felsőoktatás mostohagyereke – AIFSZ
  Magyar Felsőoktatás, 2000. 4.sz. 15-16.

   

  Hány nyelvet használunk a felsőoktatásban?
  Magyar Felsőoktatás, 2000. 5-6.sz. 14-16.


  Reflexiók a Nemzeti Egészségfejlesztési Stratégiához
  Egészségnevelés, 2000. 5-6.sz. 173-177.


  Társadalmi változások és jogászi gondolkodásmód
  JURA, 2001. 2.sz. 58-73.


  Iskolai egészségnevelés: a feladat újrafogalmazása
  Magyar Pedagógia /2002. 1.sz. 11-29./


  A közoktatási törvénymódosításról
  In: Nemzeti Iskolaegészségügyi Konszenzus Konferencia /háttértanulmányok/
  Szerk.: dr. Kaposvári Júlia, Bp. 2003. 160-170.


  A társadalom szabályozórendszere: erkölcs és jog
  Mester és Tanítvány, 2004. 2. sz. 186-193.


  Jogászi gondolkodásmód a társadalmi változások tükrében
  In: Közjogi intézmények a XXI. században /Szerk: Andrássy György-Visegrády Antal; Jog és jogászok a 21. sz. küszöbén, Jogfilozófiai és politikatudományi szekció.
  PTE ÁJK Pécs, 2004. 201-212.


  The impact of social changes on the legal way of thinking
  In: Közjogi intézmények a XXI. században /Szerk: Andrássy György-Visegrády Antal; Jog és jogászok a 21. sz. küszöbén, Jogfilozófiai és politikatudományi szekció.
  PTE ÁJK Pécs, 2004. 213-218.


  A gondolkodás rugalmassága mint emberi erőforrás
  Emberi Erőforrás-menedzsment, 2004. 3. sz. 5-41.


  Iskola az időben
  Iskolakultúra, 2005. 2.sz. 127-134.


  Egészségtámogató iskolai környezet
  Új Pedagógiai Szemle, 2005. 11.sz. 58-71.

   


   

  Pusztai Gabriella

   

  Önálló könyv

   

  2004.

  ISKOLA ÉS KÖZÖSSÉG. Felekezeti középiskolások az ezredfordulón. Budapest: Gondolat

   

   

  Könyvszerkesztés

   

  2008.

  Education and Church in Central- and Eastern-Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development (forthcoming)


  2005.

  RÉGIÓ ÉS OKTATÁS európai dimenzióban. 2005. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete 309.


  EGYHÁZAK ÉS OKTATÁS (tematikus szám) Educatio 2005. 3. (Társszerkesztő: Rébay Magdolna) 236.

   

  Tanulmányok, Könyvfejezetek


  2008 

  Faith-based Schools and the state: Catholics in America, France and England. Book review. Pedagogy, Culture & Society, Vol. 16. 1. 101 - 107.

   

  The Bologna Process as a Trojan Horse. Restructuring the Higher Education in Hungary. In: Kozma Tamás ed.Bologna process in CEE region European Education special issue (forthcoming)

   

  Educational benefits of religiosity as social capital. In: "Religion and Social Capital" Social Compass special issue (1-18) (forthcoming)

   

  Resources of trust in schoolcommunities. Pusztai, Gabriella ed. 2008. Education and Church in Central- and Eastern-Europe. Debrecen: Center for Higher Education Research and Development (1-14) (forthcoming)

   

  Sola scriptura? Felekezeti és nem felekezeti iskolás fiatalok olvasáskultúrája egy határmenti térségben. In: Császár Melinda - Rosta Gergely eds. 2008. Ami rejtve van, s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Budapest-Piliscsaba: Loisir 1-17. (megjelenés alatt)

   

  Mit tehet az iskola? Az iskolai társadalmi kapcsolatok hatása a tanulmányi pályafutásra. In: Buda András - Kiss Endre eds. 2008. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Debrecen: Kiss Árpád Archivum Könyvtára, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete (megjelenés alatt)

   

  2007

  THE LONG-TERM EFFECTS OF DENOMINATIONAL SECONDARY SCHOOLS.   European Journal of Mental Health 2 (2007) 1, 3-24.

   

  EFFECT OF SOCIAL CAPITAL ON EDUCATIONAL ACHIEVEMENT of Students in Denominational and Nondenominational School Sectors. In: Révay Edit- Tomka Miklós eds. 2007. Church and Religious Life in Post-Communist Societies. Budapest: Loisir Könyvkiadó 241-258.

   

  THE FINGERPRINT OF DENOMINATIONAL SECONDARY SCHOOLS - Sector specific Features Among Graduating Students in Universities and Colleges. Religion in Eastern Europe . XXVII. 3. 32-50.

   

  A FELEKEZETI ISKOLA UJJLENYOMATA. Szektorspecifikus sajátosságok végzős egyetemi és főiskolai hallgatók körében. Hegedűs Rita - Révay Edit eds. Úton. Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszék 327-347.

   

  2006.

  ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI, KÁRPÁTALJAI ÉS PARTIUMI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK hallgatóinak továbbtanulási tervei. In.: Süli-Zakar István ed. Tájak, régiók, emberek. Debrecen: Didakt Kft. 318-324.

   

  HALLGATÓK A HATÁRON. Észak-alföldi, kárpátaljai és partiumi főiskolások továbbtanulási igényeinek összehasonlító vizsgálata. In: Kelemen Elemér - Falus Iván szerk. 2006. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. (Társszerző: Kozma Tamás) Budapest: Műszaki Kiadó 423-453.

   

  FÉRFIAK HÁTRÁNYA A FELSŐOKTATÁSBAN egy regionális minta tükrében. (Társszerző: Fényes Hajnalka) Szociológiai Szemle 1. 40-60.

  ROMA CHILDHOOD IN EASTERN EUROPE. In: Yeakey, Carol Camp - Richardson, Jeanita - Brooks Buck, 2005. Suffer the Little Children. National and International Dimensions of Child Poverty and Public Policy. Oxford: Elsevier 73-96. (Társszerzők: Kozma Tamás és Torkos Katalin)

   

  COMMUNITY AND SOCIAL CAPITAL IN HUNGARIAN DENOMINATIONAL SCHOOLS TODAY. Religion and Society in Central and Eastern Europe. Vol. 1, 2005 http://rs.as.wvu.edu/contents1.htm

   

  RÉGI-ÚJ ERŐFORRÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁRÁN. In.: Orosz I.stván  -Mazsu János - Pallai László  - Pósán László 2006. Magyarország és Európa - tegnap és ma. Debrecen: Debrecen University Press - Ady Endre Akadémia Alapítvány 311-335.

   

  EGY HATÁRMENTI RÉGIÓ HALLGATÓTÁRSADALMÁNAK TÉRSZERKEZETE. In: Pusztai Gabriella 2006. Juhász E. ed. Régió és oktatás. 43-57.

   

  2005.

  KÜLÖNBÖZŐ ISKOLAFENNTARTÓK diákjainak felsőoktatási eredményessége. In: Pusztai Gabriella szerk. Régió és oktatás európai dimenzióban. 2005. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete 218-239.

   

  TANULMÁNYI CÉLÚ MOBILITÁS Magyarország keleti határvidékein. Educatio 2005. 2. Társszerző: Nagy Éva. 360 -384.

   

  TÁRSADALMI HÁTTÉR és iskolai pályafutás. Educatio 2005. 3. 534-554.

   

  AZ EGYHÁZI ISKOLÁK társadalmi szerepe az ezredfordulón. ProPer 2005. 2.

   

  FELSŐOKTATÁSKUTATÁS KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK. Szociológiai Szemle 4. 145-154.

   

  KÖZÉPISKOLAI VADEMECUM. Iskolakultúra 2005. 3. (Társszerző: Keller Magdolna) 140-150.

   

  VALLÁSOSSÁG ÉS EGYHÁZKÉP — interjúk tükrében. Recenzió Gereben Ferenc könyvéről. Valóság 2005. 5. 110-114. (Társszerző: Búza Kristóf)

   

  VÁNDORLÓ NARRATÍVÁK. Educatio 2005. 3. 673-678.

   

  2004.

  FELSŐOKTATÁSKUTATÁS KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK. Szociológiai Szemle 4.

   

  THE LATENT FUNCTION of Denominational Schools in Hungary. In: Tomka Miklós ed. 2004. Sociology of religion in Hungary. Budapest-Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University 109-129.

   

  A TÁRSADALMI TŐKE SZEREPE A HATÁRON TÚLI FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK ISKOLAI PÁLYAFUTÁSÁNAK ALAKULÁSÁBAN. Protestáns Szemle 2004. 3. 40-62.

   

  KAPCSOLAT A JÖVŐ FELÉ. Közösségi erőforrások szerepe roma/cigány diplomások iskolai pályafutásának alakulásában. Valóság  5. 69-84.

   

  AZ ISKOLAI KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALMI TŐKE KONTEXTUSHATÁSAI. (Társszerző: Fényes Hajnalka) Statisztikai Szemle 6-7. 567-583.

   

  2003.

  ASSESSING CONTENPORARY HUNGARIAN SOCIETY. Review of Socology Vol. 9. 2. 1-15.

   

  A NEGYEDIK FOKOZAT IRÁNTI TÁRSADALMI IGÉNY MEGJELENÉSE. Educatio 4. 618-635. (Társszerző: Fináncz Judit)

   

  ROMA CHILDHOOD IN EASTERN EUROPE. Acta Pedagogica Vilnensia. 11. 44-63. (Társszerzők: Kozma Tamás-Torkos Katalin)

   

  MAI MAGYAR FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁSOK VALLÁSOSSÁGA. In: Rosta Gergely ed. Ifjúság - értékrend - vallás. Agóra III. Budapest: Faludi Ferenc Akadémia 63-81.

   

  VÁLTOZATOK A TÖBBSZEKTORÚ OKTATÁSI RENDSZER MÚKÖDÉSÉRE. Magister (Csíkszereda) 4. 6-27.

   

  A TÁRSADALMI TŐKE SZEREPE A ROMA/CIGÁNY DIPLOMÁSOK ISKOLAI PÁLYÁJÁNAK ALAKULÁSÁBAN. In: Kozma Tamás ed. 2003. Roma/cigány értelmiségiek iskolai karrierje. Acta Pedagogica Debrecina CII.55-79.

   

  FELEKEZETI FELSŐOKTATÁS A TISZÁNTÚLON. In: Bojda Beáta ed. Intézményi kutatások a felsőoktatásban. Acta Pedagogica Debrecina CI.230-261. (Társszerzők: T.Molnár Viktória és Torkos Katalin)

   

  HITVALLÓ KÖZÖSSÉGEK REJTETT TÁRSADALMI FUNKCIÓJA. Magiszter (Csíkszereda)  I.1. 65 -70.

   

  ÁLDOTT ÁLLAPOTBAN A MAGYAR TÁRSADALOM-(KUTATÁS). Szociológiai Szemle 2003.3. 142-154.

   

  2002.

  KÖZÖSSÉGEK REJTETT ERŐFORRÁSAI. A felekezeti középiskolák társadalmi háttere napjainkban. Protestáns Szemle 2002.4.3-18.

  A TÁRSADALMI TŐKE HATÁSA A FELEKEZETI GIMNAZISTÁK TOVÁBBTANULÁSI TERVEIRE. 2002. Szociológiai Szemle. 1. 89-106. (Társszerző: Verdes Emese)

   

  TETTEN ÉRHETŐ-E A REJTETT TANTERV? In: Buda András ed. Pedagógia és hermeneutika. Debrecen: Egyetemi Kiadó 96-108.

   

  MINDENNAPI NEVELÉSSZOCIOLÓGIA.  (Társszerző: Kozma Tamás-Fónai Mihály)

   

  TETTEN ÉRHETŐ-E A REJTETT TANTERV? Iskolakultúra 2002.12  39-47.

   

  2001.

  AUSGESPERRTE GENERATIONEN. Annäherungsmöglichkeiten an die Geschichte der kirchlichen Schulen der letzten 50 Jahre. In: J. Kłoczowski, J. - Lenarczyk, W.- Łukasiewicz ,S. 2001. Churches in the Century of the Totalitarian Systems I-II., (=Proceedings of the Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée, Lublin 1996, vol. 5, pt. 1- 2) Lublin 194-207.

   

  ROMA CHILDHOOD IN EASTERN EUROPE. 2001. In: Yeakey,C.C. - Read, T.A. - Richardson, J.W. eds 2001. Child Poverty and Policy. Oxford: Elsevier. (Társszerzők: Kozma Tamás - Torkos Katalin.)

   

  DER BILDUNGSÖKOLOGISCHE HINTERGRUND DER FORSCHUNG. In: Brezsnyánszky, László ed. 2001. Pädagogische Analyse von Schulprogrammen. Debrecen: Arbeitgruppe zum EU-Projekt „Interkulturelle Erziehung in Ost-Westeuropa als Dialog” (Társszerző: Szabó Csaba) 33-39.

   

  Roma gyermekkor a Partium területén. Educatio 2001.3. (Társszerző: Torkos Katalin) 181-186.

   

  OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁKBAN. Educatio. 2001. 2. 182-186.

   

  AZ EGYHÁZI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK társadalmi megítélése a 90-es évek első felében. In: Kiss G. ed 2001. Oktatás és multikulturalizmus. Debrecen: Debreceni Egyetem

   

  2000.

  EGY TÖRVÉNY ÉS SZELLEME. Az iskolák 1948-as államosításának parlamenti vitája. Valóság. 2000. 6.

   

  HAJDÚ-BIHAR MEGYE OKTATÁSÖKOLÓGIAI ATLASZÁHOZ. In: Brezsnyánszky László ed. 2000. Pedagógiai programok elemzése. (Társszerző: Szabó Csaba)

   

  A FELSŐOKTATÁS KITERJEDÉSÉNEK PERCEPCIÓJA AZ EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK OKTATÓI KÖRÉBEN.  Educatio 2000.4. (Társszerzők: Torkos Katalin és T.Molnár Viktória)

   

  AZ OKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉG A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁKBAN. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság műhelytanulmányok

   

  1998.

  ELŐZETES MEGFONTOLÁSOK az egyházi iskolákba járók társadalmi hátterének vizsgálatához. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1998. 1-2.

   

  1996.

  KIMARADT GENERÁCIÓK. Közelítési lehetőségek az egyházi iskolák utóbbi 50 éves történetéhez. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 1996. 3-4.

  EGYHÁZ. In: Báthory Zoltán - Falus Iván eds. Pedagógiai Lexikon Budapest: Keraban 326-327.

   

  TEOLÓGIA In: Báthory Zoltán - Falus Iván eds. Pedagógiai Lexikon Budapest: Keraban 530

   

  VALLÁSI SZOCIALIZÁCIÓ In: Báthory Zoltán - Falus Iván eds. Pedagógiai Lexikon Budapest: Keraban 615-617

  1994.

   ÚTRAVALÓ Szépirodalmi művek ajánló gyűjteménye 12-18 éveseknek. Budapest: Konsept Kiadó (Társszerző: Omischel Monika)

   


   

  Révay Edit

  Monográfia

 • 2003. - Újrainduló szerzetesrendek egy megújuló társadalomban / Révay Edit ; [közread. a Magyar Egyházszociológiai Intézet]. - Csíkszereda : Státus ; Budapest : M. Egyházszociológiai Intézet, 2003. - 133 p. - Doktori értekezés
  ISBN 973-8311-34-9
 • Szerkesztett kötet

 • 2006. - Eastern European religion / ed. by Edit Révay, Miklós Tomka. - Budapest ; Piliscsaba : Loisir ; PPKE BTK Szociológiai Int., 2006. - 353 p. - (Pázmány társadalomtudomány, ISSN 1787-2960 ; 5.)
  ISBN 978-963-9206-26-7
 • 2007. - Úton… : Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére / szerk. Hegedűs Rita és Révay Edit. - Szeged : Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, 2007.
 • Tanulmányok kötetben

  1.      1997. - Az élő kövek társadalmi diagnózisa. - In: Az egyház mozgástereiről a mai Magyarországon [szerk. Horányi Özséb]. - Budapest : Vigilia, 1997. - (Egyház a társadalomban , ISSN 1418-0286 ; 1.), 53-60

  2.      1998. - Virtuózok? Rabok? Szerzetesek?. - In: Studia religiosa : tanulmányok András Imre 70. születésnapjára / [szerk. Máté-Tóth András és Jahn Mária]. - Szeged : Bába, 1998. - (Vallástudományi tanulmányok sorozat - Szeged, ISSN 1419-2381 ; 1.), 119-114

 • 2003. - A sziklára épített házak : katolikus szerzetesrendek a rendszerváltó Magyarországon [hálózati dokumentum]. - In: Tomka Miklós 60 : s zociológus a társadalom és az egyház szolgálatában [hálózati dokumentum] / szerk. Máté-Tóth András. - Online kiadás. - Szeged : Szegedi Tudományegyetem Vallástudomány Tanszék, 2003. - Vallástudomány portál
  http://pastfo.rel.u-szeged.hu/tomka/pdf/revay.pdf
 • 2007. - Néhány gondolat a papság létszámának változásáról, a lelkipásztori munkatársak plébániai életben betöltött szerepéről. - In: Úton… : Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére / szerk. Hegedűs Rita és Révay Edit. - Szeged : Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, 2007, 311-327
 • Tanulmányok periodikumban

  1.      1994. - Dabas-Sári a sajtó tükrében. - In: Vigilia. (1994)7 494-504

  2.      1996. - A megújuló egyház építokövei. - In: Vigilia. (1996)5 343-347

  3.      1996. - Szentbeszéd-e a szentbeszéd - avagy politizál-e a szószékről az Egyház? - In: Egyházfórum. (1996)2-3

  4.      1997. - Magyarországi szerzetesnövendékek a statisztika tükrében. - In: Vigilia. (1997)9 681-686

  5.      1997. - Az újrainduló szerzetesrendekről. - In: Vigilia. (1997)9 674-681

  6.      1998. - Papok, szerzetesek, apácák. - In: Társadalmi riport. (1998)

  7.      2005. - Közvélemény és helyi konfliktusok a hazai felekezeti oktatásügy utóbbi másfél évtizedében. - In: Educatio. (2005)4

  Recenzió, kritika, ismertetés

 • 1995. - Kamarás István: Bensőséges bázisok. - In: Teológia. (1995)3 54
 • 1998. - Urs Altermatt: A katolicizmus és a modern kor. - In: Vigilia. (1998)2
 • 2005. - Mit takarnak a katolikus hitéleti adatok?. - In: Új ember. 56/32 (2973) (2005.augusztus 7.) 3
 • 2006. - Nemzetiségi és felekezeti viszonyok az átalakuló román társadalomban : Tomka Miklós: A legvallásosabb ország? Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában. Pázmány Társadalomtudomány 1. Budapest - Piliscsaba 2005. - In: Szociológiai szemle. (2006)3
 •  


   

  Szíjártó Imre

   

  Szappanoperák, teleregények, sorozatok. Raabe-Klett Kiadó Budapest, 1999.

  (Bényei Judittal) Műveltségkép és iskola. Iskolakultúra 2000. 2. sz.

  (Bényei Judittal) Média, erőszak - médiaerőszak In Educatio 2000. 4. sz.

  A hír értéke. A rádiós és televíziós hírműsorok szerkezetéről In Jel-Kép 2000. 4. sz.

  A média tantárgy a magyar közoktatásban In Médiakutató 2001. tél

  (Antalóczy Tímeával) A közlés titkai. A szappanoperák világképéről In Kultúra és Közösség 1998. 1. sz.


   


   

  Zsolnai Anikó

   

  KÖNYVEK:

   

  Zsolnai Anikó: A szocialitás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Mozaik Kiadó, Szeged, 2006.

  Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia - társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Bp., 2003.

  Konta Ildikó - Zsolnai Anikó: A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2002.

  Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Eötvös Könyvkiadó, Bp., 2001.

  Zsolnai Anikó: Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között. JATE Press, Szeged, 1999.

  Pukánszky Béla - Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös Könyvkiadó, Bp., 1998.

  GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK:

  Zsolnai Anikó: A tanári munkához szükséges szociális készségek. In. Dombi Alice - Oláh János - Varga István (szerk.): A neveléselmélet alapkérdései. APC-Stúdió, Gyula, 2004. 323-333.

  Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián: A szociális készségek fejlesztése kisiskolás korban. In. Zsolnai Anikó (szerk.): Szociális kompetencia - társas viselkedés. Gondolat Kiadó, Bp., 2003. 227-238.

  Zsolnai Anikó: A gyermekkori kötődések szerepe a szociális kompetencia fejlődésében. In. Csapó Benő - Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 143-152.

  Nagy József - Zsolnai Anikó: Szociális kompetencia és nevelés. In. Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 251-269.

  TANULMÁNYOK:

    Angol nyelvűek:

  Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián: Possibilities of criterion referenced social skills development. Journal of Early C hildhood Research, 2003. 2. 181-196.

  Zsolnai Anikó: Relationship between children's social competence, learning motivation and school achievement. Educational Psychology, 2002. Vol.22, No. 3, 317-330.

    Magyar nyelvűek:

  Zsolnai Anikó: A szocialitás fejlesztése 4-8 éves korban. Új Pedagógiai Szemle, 2006/6. sz. 27-37.

  Zsolnai Anikó - Józsa Krisztián: A szociális készségek kritériumorientált fejlesztésének lehetőségei. Iskolakultúra, 2002/4. sz. 12-20.

  Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban. Magyar Pedagógia, 1998/3. sz. 187-210.

  Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia kapcsolata az iskolai teljesítménnyel. Magyar Pedagógia, 1998/4. sz. 339-362.

  Zsolnai Anikó: A szociális kompetencia fejlődése gyermekkorban. Új Pedagógiai Szemle, 1995/1. sz. 68-74.

  Zsolnai Anikó: A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei gyermekkorban. Magyar Pedagógia, 1994/3-4. sz. 293-302.

  Zsolnai Anikó: A kisgyermekkori kötődések szerepe a személyiségfejlődésben. Új Pedagógiai Szemle, 1993/2. sz. 65-69.

  Zsolnai Anikó: A gyermekkori kötődések vizsgálatának lehetőségei. Pedagógiai Szemle, 1989/5. sz. 430-437.

  Zsolnai Anikó: Kötődési rendellenességek gyermekkorban. Acta Univ. Szeg. de A.J. nom Sectio Paed. et Psych. No 30. 1989. 117-126.

  Zsolnai Anikó: A gyermeki kötődések vizsgálatának egy lehetséges eszköze. Acta Univ. Szeg. de A. J. nom Sectio Paed. et Psych. No. 29. 1987. 165-180.

  Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Pedagógiai Szemle, 1987/12. sz. 1208-1217.

  Zsolnai Anikó: Az értékelés-osztályozás egy lehetséges modellje. Magyar Pedagógia, 1985/4. sz. 398-409.

  CIKKEK:

  Zsolnai Anikó: A kötődés szerepe a gyermekek szociális fejlődésében. Új Kép, 2006/1-2. sz. 3-8.

  Zsolnai Anikó: A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei az óvodában és az iskolában. Új Kép, 2005/1-2. sz. 5-10.

  Józsa Krisztián - Nagy Lászlóné - Zsolnai Anikó: Lépések egy gyakorlatorientált tanárképzés irányába. Új Pedagógiai Szemle, 2001/6. sz. 25-32.

  Zsolnai Anikó: Ablak a világra. Iskolakultúra, 1998/3. sz. 120-121.

  Zsolnai Anikó - Szenes Márta: Új kezdeményezés a pedagógusképzésben. Iskolakultúra, 1996/6-7. sz. 176-179.

  Zsolnai Anikó: Miért alternatívak az alternatív iskolák. Iskolakultúra, 1994/7. sz. 53-54.

  Zsolnai Anikó: A nevelés mint művészet: Waldorf-pedagógia. A kémia tanítása, 1994/4. sz. 23-26.

  Zsolnai Anikó: Alternatív pedagógiák. A kémia tanítása, 1994/3. sz. 16-18.

  Zsolnai Anikó: Pedagógia ökológiai alapon. Iskolakultúra, 1993/11. sz. 65-66.

  Zsolnai Anikó: Az alternatív pedagógiák kihívása. Élet és Tudomány, 1992/22. sz. 690-692.

  Zsolnai Anikó: Zöld pedagógia. Iskolakultúra, 1991/1-2.sz. 135-138.

  Zsolnai Anikó - Zsolnai József: Nyelvi, irodalmi kommunikációs program. Értékelés osztályozás. A tanító, 1986/6-7. sz. 2-5.

  TANKÖNYVEK:

  Zsolnai Anikó - Zsolnai Józsefné: Irodalom az általános iskola 8. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1993.

  Zsolnai Anikó - Zsolnai Józsefné: Irodalom az általános iskola 7. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1992.

  Zsolnai Anikó - Zsolnai Józsefné: Irodalom az általános iskola 6. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1991.

  Zsolnai Anikó - Zsolnai Józsefné: Irodalom az általános iskola 5. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Bp. 1990.
     Gábrity Molnár Irén

   

  1.      Oktatásügyünk alakulása a második világháború után, In: Új kép - pedagógusok és szülők folyóirata, Szabadka, Kiadó: Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, 1998. november, II/19 szám.
   

  2.      Ljudski resurs i izbor profesijа, In: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 4/1999. 191-198 oldalak.    
   

  3.      Vajdasági magyar tudományosság, In: Magyar tudomány a Vajdaságban- tanulmánykötet, Kiadó Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Novi Sad, 1999.
   

  4.      Obrazovni sistem - osnov raslojavanja i artikulisanja ljudskog potencijala, In: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 2000.
   

  5.      Szellemi életünk: elszigeteltség vagy nyitottság? In: Vajdasági útkereső, Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2000.
   

  6.      A vajdasági magyar humán tudományosság és a tudományos műhelyek szerepe, In: Ezredforduló tanulmánykötet, Forum Intézet, Komárom, Szlovákia, 2001.
   

  7.      A fiatal értelmiségképzés lehetőségei, In: Holnaplátók, Ifjúsági közérzetmérleg, a Magyarságkutató Tudományos Társaság 5. könyvsorozata; Szabadka, 2002.
   

  8.      Vajdaság, (társszerzővel); In: Mozaik 2001 - Gyorsjelentés, a Magyar fiatalok a Kárpát-medencében című tanulmánykötetben, kiadó: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. (2002)
   

  9.      A vajdasági magyarok elhelyezkedési lehetőségei, In: Konferenciakiadvány: A magyar nyelvű oktatási intézmények munkaerő-kihívásai a Kárpát-medencében, Kiadó: MÁSZ, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, TLA - Közép-Európai Tudományok Központja, Budapest, 2003. márc. 26. 41-56 oldal.
   

  10.  Anyanyelvű oktatásunk sorsa a Vajdaságban, In: Új kép - pedagógusok és szülők folyóirata, Új Kép folyóirat Tanármelléklete, Szabadka, Kiadó: Vajdasági Módszertani Központ, XX. Szám, 2003 /4
   

  11.  Budućnost obrazovanja Mađara u Vojvodini u duhu stručnosti i tolerancije, In: Zbornik savetovanja o obrazovanju na manjinskim jezicima u Vojvodini, Kiadó: Pedagoški Savet és a Panonija tanácskozásának anyaga, Kiadó: Panonija, dobrotvorno društvo, Novi Sad, 2003
   

  12.  Značaj obrazovnog sistema ali i posebnog selektiranja talenata i uspešnih kadrova u društvu, In: almanah Fondacije Put ka znanju, Kiadó Skupština Opština Subotica és Grafoprodukt Subotica, 2003.
   

  13.  Anyanyelvű felsőoktatás feltételei a Vajdaságban, In: A vajdasági magyar felsőoktatási konferencia publikációs anyaga, 2003. november 21-22. Kiadó: Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka.
   

  14.  Az értelmiségpótlás körülményei, In: Kisebbségi létjelenségek tanulmánykötet, Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvsorozat 7. kötete, Szabadka, 2003. 287-329 оldal
   

  15.  Računare u škole (Számítógépeket az iskolákba), társszerzőkkel kutatáseredmények bemutatása, In: Misao - revija za obrazovanje i kulturu, Gondolat folyóirat NIU Misao, Novi Sad, 2004. január (460/461).
   

  16.  A vajdasági magyar felsőoktatás helyzete és intézményfejlesztésének időszerű problémái, In: Debreceni Szemle - tudomány, kultúra, Kiadja a Debreceni Szemle Alapítvány. 2004/2 szám; 294-306 oldalak.
   

  17.  A vajdasági magyar oktatási intézmények összehangolása, mint az értelmiségi utánpótlás feltétele, In: Aracs a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, Logos Tóthfalu, 2004. július, 2 szám. 29-42 oldalak.
   

  18.  A vajdasági magyar tanulóifjúság iskolai szintje, In: Forum Társadalomtudományi Szemle, 2004/2; Kiadó: Forum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákia; (2004) 57-82 oldal.
   

  19.  A kihelyezett tagozatok támogatásának hasznosulása, In: Támogatás és hasznosulás, Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról, Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvsorozat 10. kötete: 2005. 165-196 oldal
   

  20.  A Domus Program hasznosulása, In: Támogatás és hasznosulás, Hatástanulmányok az anyaországi juttatásokról, a Magyarságkutató Tudományos Társaság könyvsorozat 10. kötete: 2005. 197-220 oldal
   

  21.   A magyar vagy multietnikus egyetem alapításának indoklása Vajdaságban, In: Sült galamb? Magyar egyetemi tankönyvpolitika, Szerk.: Kontra Miklós; kiadó: Lilium Aurum Könyvkiadó, Forum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Dunaszerdahely, Szlovákia, 2005. 211-228 oldal
   

  22.  A Domus és doktori ösztöndíjak, valamint a magyarországi kihelyezett tagozatokról szóló vajdasági kutatásról, hozzászólás; In: A magyаrországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban, Kerekasztal konferencia kiadvány, Szerk.: Biró A. Zoltán, Csikszereda, Románia, 2005. április 4-5. Kiadó: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Alutus Kiadó, 2005. ISBN 973-7875-11-7. 73-80 oldal.
   

  23.  A magyarországi felsőoktatási és K+F támogatások fogadtatása a vajdasági magyar kisebbségi és a többségi társadalomban, hozzászólás; In: A magyarországi felsőoktatási és kutatási támogatások hasznosulása az egyes magyar kisebbségi régiókban, Kerekasztal konferencia kiadvány, Szerk.: Biró A. Zoltán, Csikszereda, Románia, 2005. április 4-5. Kiadó: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Társadalomtudományok Kar, Alutus Kiadó, 2005. ISBN 973-7875-11-7. 129-136 oldal.
   

  24.  Škola kao most između porodice i društva, In: Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 15 /2006. 17-24 oldal.
   

  25.  Akkreditáció Szerbiai-Montenegróban, In: A felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában, kötetben, Szerk.: Kozma Tamás és Rébay Magdolna, Felsőoktatási Kutatóintézet és Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006, 97-115 oldal
   

  26.  Oktatásunk jövője, in. Oktatási oknyomozó, mtt sorozat 12, Kiadó: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2006. 61-122 oldal.
   

  27.  Vitalne karakteristike, obrazovna struktura i perspektiva vojvođanskih Mađara (Vital Characteristics, Educational Structure and Perspektive of the Hungarians in Vojvodina) (UDK 378 (=511.141)(497.113) originalan naučni rad; In: Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, 121, Novi Sad, 2006. str. 359-367
   

  28.  Felszámolhatók a felsőoktatás kerékkötői? In: Aracs a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, Grafoprodukt, Szabadka, 2006 aug. 20. VI. évf. 3. szám. 24-28 oldal.
   

  29.  Oktatáskutatás a Vajdaságban: a magyar felsőoktatás eredményei, publikált előadás, In: Tudományos konferencia az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmából (2006. május 10), Kiadó MTA MTK EB kiadványai 13.  Budapest, 2006. 117-122 oldal
   

  30.  Kertészképzés a Vajdaságban, In: 10 éves a kertészmérnök-képzés Zentán 1996-2006, Kiadó: Corvinus Egyetem Budapest, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Kertészek Egyesülete Zenta, 2006, 28-40 oldal.
   

  31.  Oktatásunk: Élhetőbb életet a szülőföldön, Kutatási alapgondolatok, hipotézisek, In: Magyar Szó Lapkiadó Kft. 2007 évi Naptára, Újvidék, 2006, 114-138 oldal
   

  32.  A Bolognai folyamat és a felsőoktatás szerveződése, In: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyve, 2006, Kiadó: Újvidéki Egyetem, MTTK, Szabadka, 2006. 91-110 oldal
   

  33.  Oktatásügy - a tudás alapú társadalom felé, In: Kistérségek életereje - Délvidéki fejlesztési lehetőségek kötetben, Szerk. Dr. Gábrity Molnár Irén és Ricz András, Kiadó: Regionális Tudományi Társaság Szabadka, (2006) 103-129 oldal.
   

  34.  A jövő záloga (Szabadka felsőoktatásának jelene és jövője), In: Szeged - várostörténeti, kulturális és közéleti magazin, ISSN 0239-1384, 19. évf. 3. szám, 2007. március, 37-40 oldalak.
   

  35.  Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a Vajdaságban-etnikai magatartásvizsgálat, In: Konferencia-kötet: Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában, Kiadó: B&D Stúdió, Pécs, 2007, ISBN 978-963-87527-0-3; 110-120 oldal
   

  36.  Kisebbség- és oktatáskutatások a Vajdaságban, az MTT 15 éves tevékenységében, In: Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi tanulmányok. Papp Richárd (szerk.), Kiadó: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2007. 122-151 oldal.
   

  37.  Vajdasági magyar fiatal diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei, In: Karrierutak vagy parkolópályák? Friss diplomások karrierje, migrációja, felnőttoktatási igényei a Kárpát medencében nemzetközi projektum anyagában, a MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapján www.mtaki.hu, 2007. 211-272 oldal.
   

  38.  Megmaradás, avagy továbbtanulási lehetőségek és szándékok a Vajdaságban, In: Konferencia-kötet: Tájak, tájegységek, etnikai kisebbségek Közép-Európában, Kiadó: B&D Stúdió, Pécs, (2007) 110-120 oldal
   

  39.  Határon átívelő tudomány/oktatás, In: Új Kép, Pedagógusok és szülők folyóirata, 2007 okt-nov, IX. évf. 8-9 szám, ISSN 1450-5010, Kiadó: Vajdasági Módszertani Központ, Szabadka, 7-11 old.
   

  40.   Oktatáskutatási térségek - A közgazdasági és szociológiai tudományok oktatása és a kutatások perspektívája Vajdaságban, In.: A délvidéki magyar tudományosság- Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (tud. tanácskozás - 2005), Szerk.: Szalma József, Kiadó: Atlantis Újvidék, 2007, 153-165 oldal
   

  41.  Friss diplomások karrierútja és esélyei a Vajdaságban, In. Kitekintés - Perspective, Tudományos és kulturális folyóirat XI. évf. 12. szám, Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola, Gazdasági Főiskola Kar, Békéscsaba, társkiadók: Univerzitea de Vest „Vasile Goldis” Arada és Univerzita Mateja Bela Ekonomská fakulta Banská Bystrica; ISSN szám 1454-9921, 2007. pp. 76-82

     Mandel Kinga
   

  Önálló kötet

  Mandel Kinga (2007) A román felsőoktatás-politika 1990-2003 között. Presa Universitară Clujeană/Kolozsvári Egyetemi Kiadó. 

  Mandel Kinga (2005) The Romani and Beash languages in education in Hungary. Mercator Education, Ljouwert/Leeuwarden, The Netherlands.

  Kötet szerkesztés

  Mandel Kinga - Papp Z. Attila (2007) Cammogás. A romániai magyar középfokú oktatás minősége. Alutus, Csíkszereda. 

  Mandel Kinga - Blénesi Éva - Szarka László (2005) A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 

  Blénesi Éva - Mandel Kinga (2004) Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában. Kisebbségek Kelet-Közép-Európában X. Gondolat-MTA Etnikai- Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 

  Könyvben megjelent tanulmányok

  Mandel Kinga - Papp Z. Attila (2006) A nemzeti identitás megőrzésének, megújításának intézményrendszere. Az új magyar külkapcsolati stratégia előmunkálatai. Magyar Kisebbség. 2006/3-4. 91-115.

  Mandel Kinga (2005) Konszenzusos felsőoktatáspolitika esélye Romániában? In. Pusztai Gabriella: Régió és oktatás. Európai dimenziók. Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 52-65.

  Mandel Kinga - Papp Z. Attila (2005) Elitizmus versus partnerközpontúság. Minőségfelfogások a romániai magyar közoktatásban. In. Bodó Barna (ed.) Romániai Magyar Évkönyv 2004-2005. Kolozsvár- Temesvár, 423-444.

  Mandel Kinga (2005) A kulturális intézmények felmérése. A kutatás célja és módszerei. In. Mandel Kinga - Blénesi Éva - Szarka László: A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 25-33.

  Mandel Kinga (2004) Az RMDSZ oktatáspolitikája 1990-2003 között. In. Blénesi Éva - Mandel Kinga Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában. Kisebbségek Kelet-Közép-Európában X. Gondolat-MTA Etnikai- Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 85-108.

  Mandel Kinga (2004) A román felsőoktatás-politika és az EU csatlakozás. In. Tér és Terep, MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 187-204.

  Mandel Kinga (2003) A romániai felsőoktatás az 1994-es parlamenti viták tükrében. In. Etnopolitika, Teleki László Alapítvány, Budapest, 251-273.

  Folyóiratban megjelent tanulmányok

  Mandel Kinga (2006) Modernizálódó tanfelügyelőségek? Tanfelügyelők és minőségkoncepcióik a romániai magyar oktatásban. In. REGIO, 1. 19-44.

  Mandel Kinga (2005) Szegregáció vagy integráció? Esély az együttnevelésre. Recenzió. In. Romák Magyarországon és Kelet-Európában. Pro Minoritate. Nyár. 178-182.

  Mandel Kinga (2004) Minőségkoncepciók az oktatásban. In. REGIO, 2, Budapest, 3-15.

  Mandel Kinga (2004) Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében. In. REGIO, 2, Budapest, 57-79.

  Mandel Kinga (2004) A parlamenti naplók elemzése, mint a felsőoktatás-kutatás egy lehetséges módszere. In. Kisebbségkutatás 3, Budapest, 467-476.

  Mandel Kinga (2004) A felsőoktatás akkreditációja Franciaországban. In. Magyar Tudomány 2004/1, Budapest, 81-91.


  Mandel Kinga (2003) A felsőoktatás akkreditációja Franciaországban. In. Felsőoktatási akkreditáció Európában. Kutatás közben, 242, Budapest, 76- 87.


  Mandel Kinga (2000) Iskolázottsági egyenlőtlenségek Székelyföldön. In. Educatio, 2, Budapest, 397-402.

  Egyéb

  Henk van Daele (2001): Összehasonlító pedagógia. Szerk: Szabó László Tamás, Ford: Mandel Kinga, Vincze Szilvia. Pallas Debrecina 3. Debrecen.


  Polgári ismeretek (1994) (Educatie civică). Szerk: Gál László. Ford.: Mandel Kinga, Vitus Kinga… Bukaresti tankönyvkiadó.

      

  Juhász Erika

  Dr. Juhász Erika publikációi

   

  Folyóiratban megjelent cikkek

   

  Juhász E

  Egy találkozó mérlege

  Művelődés - Népfőiskola - Társadalom 4: (2) 5 (1997)

   

  Juhász E

  Magyar fiatalok határainkon innen és túl

  Művelődés - Népfőiskola - Társadalom 4: (3) 3-4 (1997)

   

  Juhász E

  Felmérés Eger város felnőttképzéséről

  Educatio 8: (1) 173-181 (1999)

   

  Juhász E - Márkus E - Szabó I

  Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata

  Iskolakultúra 9: (10) 97-103 (1999)

   

  Juhász E

  Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőoktatásban

  Kultúra és Közösség: (4) 167-174 (2001)

   

  Juhász E

  A non-profit szervezetek Hajdú-Bihar megye felnőttoktatási intézmény-rendszerében

  Művelődés - Népfőiskola - Társadalom 8: (4) 6-7 (2001)

   

  Juhász E

  2001 - ESVA Lengyelország. Egy nemzetközi konferencia háttere és pillanatképei

  Művelődés - Népfőiskola - Társadalom 8: (4) 11-12 (2001)

   

  Juhász E - Márkus E

  Felsőoktatás és régió kapcsolata Európában

  Educatio 11: (3) 463-472 (2002)

   

  Juhász E - Csoba J - Márkus E - Szabó J

  Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben

  Debreceni Szemle 11: (3) 27-51 (2003)

   

  Juhász E - Barta D

  Felnőttképzési tanulmányok a felsőoktatásban

  Művelődés - Népfőiskola - Társadalom 10: (4) 6 (2003)

   

  Juhász E

  Research of the history of the hungarian adult education

  SZÍN, Országos közművelődési folyóirat 13: (6) 18-21 (2008)

   

  Juhász E - Ludányi Á

  Kompetenciák egy életen át

  Pedagógusképzés 6: (3) 93-105 (2008)

   

  Juhász - Forray R. K.

  Az autonóm tanulás és az oktatás rendszere

  Új Pedagógiai Szemle 58: (3) 62-68 (2008)

   

   

  Kötetben megjelent tanulmányok

   

  Juhász E

  Az animáció mint művelődési - művelési tevékenység

  In: Rubovszky K (szerk.)

  Művelődéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 16. szám.]

  Debrecen: KLTE, 1997. pp. 25-34.

   

  Juhász E - Szilágyi S

  Kérdőívek értékelése

  In: Csoma Gy - Herbai Á - Juhász Nagy Á - Sári M (szerk.)

  A magyar felnőttoktatás mai helyzete.

  Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1997. pp. 88-92.

   

  Juhász E

  Az ifjú felnőttek és rugalmas munkaerőpiaci képzésük

  In: Maróti A - Rubovszky K - Sári M (szerk.)

  A magyar felnőttoktatás története.

  Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, 1998. pp. 236-241.

   

  Juhász E

  A multiplikátorok tevékenysége, képzése

  In: Rubovszky K (szerk.)

  Művelődéstudományi tanulmányok. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 17. szám.]

  Debrecen: KLTE, 1998. pp. 73-78.

   

  Juhász E

  Adult education in towns of Hajdú-Bihar county

  In: Sári M (vers.)

  Erwachsenenbildung in Zentraleuropa an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Entwicklung, Veränderungen und Perspektiven. VI Symposium Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa.

  Pécsvárad: PTE, 2000.

   

  Juhász E

  A kiscsoportok lélektanának vázlata

  In: Éles Cs - Kálmán A (szerk.)

  Kihívások és közvetítések. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 18. szám.]

  Debrecen: DE, 2000. pp. 104-113.

   

  Juhász E

  Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőoktatásban

  In: Basel P - Eszik Z (szerk.)

  A felnőttoktatás kutatása. [Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 26. kötet.]

  Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Oktatáskutató Intézet, 2001. pp. 105-118.

   

  Juhász E

  Az ifjúkor főbb jellemzői

  In: Rubovszky K (szerk.)

  Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám.] Debrecen: DE, 2001. pp. 82-96.

   

  Juhász E - Csoba J - Márkus E - Szabó J

  Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben

  In: Rubovszky K (szerk.)

  Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám.] Debrecen: DE, 2001. pp. 99-126.

   

  Juhász E

  The appearance of areal differences in the Hajdú-Bihar county’s institutional system of adult education

  In: Jozef, K (ed.)

  Globalisation and regional development. European Symposion of Volunteer Association 2001 Conference.

  Poland, Potok Zloty 2001.

   

  Juhász E

  A Felnőttoktatási Atlasz kutatás Magyarországon

  In: Horváthné Bodnár M (szerk.)

  Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnőttoktatásban. [Felnőttoktatás, továbbképzés és élethosszig tartó tanulás sorozat 27. kötet.] Budapest: IIZ/DVV, 2002. pp. 85-92.

   

  Juhász E

  Településtipológiai különbségek Hajdú-Bihar megye felnőttoktatási intézményrendszerében In: B. Gelencsér K - Pethő L (szerk.)

  Közművelődés és felnőttképzés. Írások Maróti Andor 75. születésnapjára.

  Budapest: Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, 2002. pp. 114-122.

   

  Juhász E

  Művelődésszervező képzés a Debreceni Egyetemen

  In: Török J (szerk.): A szükséges tudás.

  Szeged: Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó Központ, 2003. pp. 39-43.

   

  Juhász E

  A közösségfejlesztés történetének vázlata

  In: Éles Cs (szerk.)

  Nézőpontok és látleletek. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 20. szám.]

  Debrecen: DE, 2003. pp.165-180.

   

  Juhász E

  Az egész életen át tartó tanulás intézményei Hajdú-Bihar megyében

  In: Pusztai G (szerk.)

  Régió és oktatás. Európai dimenziók. [Tanulmányok a nevelésszociológia köréből sorozat I. kötet.]

  Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2005. pp. 252-261.

   

  Juhász E

   „Az életen át tartó tanulás Biharban” projekt szakértői véleményezésének rövid összegzése

  In: Zsákai I - Péter I (szerk.)

  Életen át tartó tanulás Biharban.

  Püspökladány: Hektográf Nyomda, 2006. pp. 63-70.

   

  Juhász E

  A regionális együttműködés módszerei

  In: Juhász E (szerk.)

  Régió és oktatás.

  Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. pp. 57-61.

   

  Juhász E

  A XX. század kihívása a munkanélküliség

  In: Balipap F (szerk.)

  Az illegitim andragógusképzés megteremtője. In memoriam Durkó Mátyás.

  Budapest: Magyar Művelődési Intézet, 2006. pp. 128-136.

   

  Juhász E

  Az élethosszig tartó tanulás intézményi lehetőségei

  In: T. Molnár G - T. Kiss T (szerk.):

  A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata.

  Szeged: SzTE JGyTF, 2007. pp. 230-236.

   

  Juhász E

  Az andragógia történetének néhány állomása a XX. század második feléből

  In: Juhász E (szerk.)

  Andragógia és közművelődés. Durkó Mátyás Emlékkonferencia kötete. [Acta Andragogiae et Culturae sorozat 21. szám.]

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. pp. 61-69

   

  Juhász E

  A civil szervezetek szerepe a felnőttképzésben

  In: Ráczné Horváth Á (szerk.)

  Civil szervezetek a képviseleti demokráciában

  Eger: EKF, 2008, pp. 94-110.

   

  Juhász E - Simándi Sz

  Aus der Geschicte der ungarischen Erwachsenenbildung

  In: Sári M - Huszár Z - Várnagy P - Zalay Sz (szerk.)

  Im Band werden die Handschriften der Vortrage des X. Syposium „Geschichte der Erwaschsenenbildung in Zentraleuropa” in der - von den Autoren - abgegebenen Form veroffentlicht.

  Pécs: PTE, 2008. pp. 227-237.

   

  Juhász E

  A felnőttoktatási szektor szolgáltatási minőségének emelése

  In: Sz. Tóth J - Mihályfi M (szerk.)

  „Továbblépni a tervezéstől a tettek felé” Javaslat a Cselekvési tervhez. Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése - az EU elvárások megismerése című program záró tanulmánya

  Budapest: Magyar Népfőiskolai Társaság, 2008. pp. 11-18.

   

  Juhász E

  A disszemináció a HEFOP 3.3.2. „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az Eszterházy Károly Főiskolán” projektekben

  In: Estefánné Varga Magdolna (szerk.)

  Kutatás-fejlesztés a kompetencia alapú tanárképzés megújítására

  Eger: EKF, 2008, pp. 137-144.

   

  Juhász E

  A kiscsoportok lélektanának vázlata

  In: Juhász E - Jászi É (szerk.)

  „Második esély” Alapozó tréning. Szöveggyűjtemény

  Eger: EKF, 2008, pp. 57-67.

   

   

  Szerkesztett kötetek

   

  Juhász E (szerk.)

  A román közművelődésért. [Módszertani füzetek 4.]

  Debrecen: Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet, 2003. 76 p.

  (ISSN: 1588-323X)

   

  Juhász E (szerk.)

  A roma közművelődésért. [Módszertani füzetek 7.]

  Debrecen: Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési Intézet, 2005. 72 p.

  (ISSN: 1588-323X)

   

  Juhász E (szerk.)

  Régió és oktatás.

  Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2006. 421 p.

  (ISSN: 9632175859)

   

  Juhász E (szerk.)

  I. Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó.

  Szín folyóirat: 11/5. különszáma, 2006. 52 p.

  (ISSN: 1416-6925)

   

  Juhász E (szerk.)

  Andragógia és közművelődés. Durkó Mátyás Emlékkonferencia kötete.

  Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. 555 p.

  (ISBN: 978 963 473 183 2, ISSN: 0209 9608)

   

  Juhász E - Jászi É (szerk.)

  „Második esély” Alapozó tréning. Szöveggyűjtemény

  Eger: EKF, 2008. 67 p.

  (ISBN:978 963 9417 93 9)  Konferencia előadások

   

   

  Juhász E

  Az animáció mint közösségfejlesztési módszer

  Közművelődési Konferencia, Szeged 1997. április 23. (1997)

   

  Juhász E        

  Az ifjú felnőttek rugalmas munkaerőpiaci képzése

  „A magyar felnőttoktatás története” című országos konferencia, Debrecen 1997. október 7. (1997)

   

  Juhász E

  A felnőttképzés oktatása és kutatása a magyar felsőoktatási intézményekben.

  Első országos felnőttképzési fórum, Dunaújváros, 1999. május 27. (1999)

   

  Juhász E

  A civil szektor szerepe a Hajdú-Bihar megyei felnőttképzésben.

   „Kultúra és öntevékenység” című nemzetközi konferencia, Debrecen 1999. okt. 29. (1999)

                                  

  Juhász E

  A debreceni Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program bemutatása.

  „Pedagógiai Doktori Iskolák I. Országos Tanácskozása” című konferencia, Budapest. 2000. május 10. (2000)

   

  Juhász E

  Adult education in towns of Hajdú-Bihar county. (Felnőttoktatás Hajdú-Bihar megye városaiban.) „Erwachsenenbildung in Zentraleuropa an Universitäten und Forschungseinrichtungen. Entwicklung, Veränderungen und Perspektiven.” (Felnőttoktatás Közép-Európában az egyetemeken és a továbbképző intézményekben.) VI. Symposium Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa (VI. Közép-európai Felnőttoktatási Szimpózium), Pécsvárad 2000. július 4. (2000)

   

  Juhász E
  The appearance of areal differences in the Hajdú-Bihar county’s institutional system of adult education. (Területi különbségek megjelenése Hajdú-Bihar megye felnőttoktatási intézményrendszerében.)

  „Globalisation and regional development.” (Globalizáció és regionális fejlődés.) European Symposion of Volunteer Association 2001 Conference (Önkéntes Szervezetek Európai Szövetsége, 2001. évi konferencia), Potok Zloty, Poland (Lengyelország). 2001. október 20. (2001)

  Juhász E

  Hajdú-Bihar megye városainak felnőttoktatási intézményrendszere. Poszterbemutató.

  „Az értelem kiművelése” című I. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest 2001. október 26. (2001)
   

  Juhász E

  A Felnőttoktatási Atlasz (WBA): kutatási program Magyarországon.

  „Az élethosszig tartó tanulás két ünnep között. Felnőttoktatási partnerközi konferencia a Tanulás Ünnepe 2002 jegyében” című partnerkonferencia, Budapest 2001. október 15. (2001)

   

  Juhász E          

  Az észak-alföldi régió programja „A művelődés hete - a tanulás ünnepe” rendezvényre. „A művelődés hete - a tanulás ünnepe” című rendezvény előkészítő konferencia és tréning, Budapest. 2002. március 29.        (2002)

   

  Juhász E

  Az andragógia szak kialakítása a Debreceni Egyetemen. Korreferátum.

  „Az andragógus képzésről a felnőttképzési törvény szellemében” c. szakmai tanácskozás, Jászberény. 2002. május 27.            (2002)

   

  Juhász E

  Művelődésszervező képzés a Debreceni Egyetemen. Előadás.

  VI. Nyári Közművelődési Konferencia, Szeged. 2002. július 2. (2002)

   

  Juhász E

   

  Egy megyeszékhely (Debrecen) felnőttoktatási intézményrendszere. Poszter (Nagy Melindával közösen).

  „A tudásalapú társadalom pedagógiája” című II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2002. október 25.            (2002)

   

  Juhász E

  A településszociológiai felmérések módszertana. Előadás.

  Közösségfejlesztők országos konferenciája, Pécs, 2003. október 4-5. (2003)

   

  Juhász E

  A felnőttképzés intézményrendszere Hajdú-Bihar megyében. Poszter (Nagy Melindával közösen).

   „Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány” című III. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2003. okt. 9-10. (2003)

   

  Juhász E

   A felnőttképzés intézményrendszere különös tekintettel Hajdú-Bihar megyére. Előadás.

  „10 éves a debreceni Neveléstudományi Doktori Program” című konferencia, Debrecen. 2003. nov. 6. (2003)         

   

  Juhász E

  A közművelődési szakemberképzés múltja, jelene és jövője. Előadás, szekcióvita.

  Magyar Népművelők Egyesülete XX. Vándorgyűlése, Keszthely. 2003. nov. 12. (2003)

   

  Juhász E

  Felsőoktatási szakértő szakirányú továbbképzési program tervezete. Előadás.

  „A regionális egyetem” című országos konferencia, Debrecen. 2003. nov. 19. (2003)

   

  Juhász E - Balla V - Nagy M

  Művelődésszervezők kirajzása Hajdú-Bihar megyében. Előadás.

  „Művelődésszervezők kirajzása” országos konferencia, Budapest. 2003. nov. 25.       (2003)

   

  Juhász E - Tátrai O

  .A Hajdú-Bihar megyei román nemzetiségiek által lakott települések szociológiai felmérésének ismertetése. Előadás

  Hajdú-Bihar Megyei Román Kisebbség Közművelődési Napja, Körösszegapáti, 2004. jan. 15. (2004)

   

  Juhász E - Tátrai O

  Az ifjú felnőttek magyarországi helyzete. Poszterbemutató

  IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2004. okt. 20-22. (2004)

   

  Juhász E

  Képzés és képezhetőség a Hajdú-Bihar megyei felnőttokatási rendszerben. Előadás.

  Felnőttképzés és demokrácia - képezhetőség, felnőttkori ismeretbővítés - Felnőttképzés Fejlesztéséért Konferencia 2005. november 21-22. (2005)

   

  Juhász E

  Az egész életen át tartó tanulás intézményei, szervezetei - különös tekintettel Hajdú-Bihar megyére. Előadás.

  Regionalitás és Oktatás Debrecen, 2005. április 1-2. (2005)

   

  Juhász E

  Területi különbségek és felnőttoktatás. Előadás.

  III. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen. 2005. november 4-5. (2005)

   

  Juhász E

  A regionális együttműködés módszerei. Előadás.

  „A regionális egyetem” konferencia Budapest, 2006. június 2. (2006)

   

  Juhász E - Tátrai O

  Regionális különbségek a felnőttoktatás intézményrendszerében. Előadás.

  VI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2006. okt. 26-28. (2006)

   

  Juhász E

  Képzés és szakképzés Heves megyében. Előadás.

  Agria Média 2006. Konferencia, Eger. 2006. nov. 6-7. (2006)

   

  Juhász E

  A felnőttképzés aktuális kérdései. Előadás.

  Felnőttképzés, felnőttkori tanulás és fejlődés - Felnőttképzés Fejlesztéséért Konferencia 2006. november 13-14. (2006)

   

  Juhász E

  Az andragógia képzés múltja, jelene és jövője Egerben. Előadás.

  Tudomány napi konferencia Eger, 2006. november 23. (2006)

   

  Juhász E

  Az élethosszig tartó tanulás Heves megyében. Előadás.

   Élethosszig tartó tanulás konferencia, Eger, 2007. május 5. (2007)

   

  Juhász E

  Az andragógia didaktika kialakulása. Előadás.

  IV. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen. 2007. szept. 26. (2007)

   

  Juhász E

  Az andragógia oktatása és kutatása a magyar felsőoktatásban „Bologna előtt és után”. Előadás.

  II. Furstendfeldi Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia, Furstendfeld. 2007. október 12-13. (2007)

   

  Juhász E

  Az andragógia szak szakmai jövőképe. Előadás.

  VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2007. okt. 25-27. (2007)

   

  Juhász E

  Lifelong learning strategies in Hungary. Előadás

  „Building up Lifelong Learning Community” nemzetközi konferencia, Shanghai. 2007. október 18-21. (2007)

   

  Juhász E

  Kompetencia alapú tanítás-tanulás elterjesztése a pedagógusképzésben. Előadás.

   „A képzők szerepe a felnőttek tanulásában” nemzetközi konferencia, Budapest. 2007. november 12-13. (2007)

   

  Juhász E

  A felnőttképzés korszerű módszerei. Előadás.

  Felnőttképzők, tudományos ismeretterjesztők, civil szervezetek VI. konferenciája, Nyíregyháza. 2007. november 22. (2007)

   

  Juhász E

  Multikulturalitás és a civil szervezetek lehetőségei. Előadás.

  Civil ifjúsági konferencia, Berettyóújfalu. 2007. november 30. (2007)

   

  Juhász E

  A felnőttoktatás intézményrendszere és a társadalmi tőke összefüggései.  Előadás.

  Felsőoktatási Térség és Magyarország felsőoktatási intézményeinek andragógia, művelődésszervező és könyvtár szakos tanárainak szakami tanácskozása, Esztergom. 2008. január 18-19. (2008)

   

  Juhász E

  A felnőttképzés intézményrendszere Heves megyében.  Előadás.

  I. Miskolci „TANÍ-TANI” konferencia, Miskolc. 2008. február 1. (2008)

   

  Juhász E

  A disszemináció és jelentősége az Európai Uniós projektekben. Előadás.

  „A kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben az egri Eszterházy Károly Főiskolán” című HEFOP 3.3.2. pályázat záró konferenciája, Eger. 2008. március 12-13. (2008)

   

  Juhász E

  Az andragógiai képzés múltja és jelene. Előadás.

  „Felnőttképzési programok az Észak-alföldi Régióban - konferencia az EU elvárásokról a felnőttképzés területén” tudományos szakmai konferencia, Debrecen. 2008. június 18. (2008)

   

  Juhász E

  Felnőttképzés és regionalitás. Előadás.

  A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) konferencia, Debrecen. 2008. június 24. (2008)

   

  Juhász Erika

  Az informális tanulás szerepe. Előadás

  VII. Nevelésügyi Kongresszus, Budapest. 2008. aug. 25-28.

   

  Juhász E

  Informális tanulás - autonóm tanulás (Előadás)

  Agria Média 2008. konferencia, Eger. 2008. október 27-28. (2008)

   

  Juhász E - Simándi Sz

  Aus der Geschichte der ungarischen Erwachsenenbildung. Előadás.

  Regionalisierung-Internationalisierung - X. Symposium Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa, Pécs, 2008. okt. 2-5. (2008)

   

  Juhász E

  A kulturális és felnőttképzési szakemberek képzése. Előadás.

  Visegrád. 2008. október 27. (2008)

   

  Juhász E

  Az andragógusok kompetenciái a felsőoktatásban elindított andragógia BA és MA képzések célrendszerében. Előadás.

  Tanuló városok - a felnőtt tanulók elvárásai - Felnőttképzés Fejlesztéséért Konferencia 2008. november 10-11. (2008)

   

  Juhász E

  A magyar felnőttképzés történetének áttekintése. Poszterbemutató.

  VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. nov. 13-15. (2008)

   

  Juhász E

  Az autonóm tanulás kutatása. Előadás.

  VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. 2008. nov. 13-15. (2008)

   

  Juhász E

  Felsőoktatási helyzetkép Bologna után - különös tekintettel a pedagógus, az andragógus és
  a közművelődési szakemberek képzésére. Előadás.

  „Hátrányos helyzet - integráció - ÁMK szerep konferencia”, Sajóbábony. 2008. november 21. (2008)

   

  Juhász E

  A felnőttoktatási szektor szolgáltatási minőségének emelése. Előadás.

  Magyar Népfőiskolai Társaság konferenciája, Budapest. 2008. december 2. (2008)

   

  Juhász E

  Az autonóm tanulás szerepe

  II. Taní-tani Konferencia, Miskolc, 2009. febr. 6. (2009)

   

  Márkus Edina

   

  Publikációk:

   

  2008. Durkó Mátyás elképzelései az önnevelési képesség kialakulásáról, fejlesztési lehetőségeiről. Régió és oktatás konferenciakötet. Megjelenés alatt.

  2008. Az autonóm tanulás hazai előzményeiből - Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. (Társszerző Juhász Erika) Educatio Megjelenés alatt.

  2008. Bemeneti kompetenciák - Felmérés művelődésszervező (andragógus) hallgatók körében. Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Andragógiai füzetek. Megjelenés alatt.

  2008. Kompetenciák és munkaalkalmasság - Munkaadók által elvárt kompetencia-elemek. Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Andragógiai füzetek. Megjelenés alatt.

  2007. A nonprofit szektor fejlődése Európában és az Egyesült Államokban. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK kiadványa.

  2007. Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban - egy hallgatói kutatás bemutatása. (Társszerző: Gortka-Rákó Erzsébet, Szerepi Sándor) Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK kiadványa.

  2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén - Kulturális célú nonprofit szervezetek. In SZÍN - közösségi művelődés október 35-39.

  2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén - Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban. Kézirat. Debrecen, DE BTK

  2005 Civilek az élethosszig tartó tanulásért. In Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete 269-274.

  2003. Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. (Társszerző: Csoba Judit, Juhász Erika, Szabó János Zoltán) Debreceni Szemle, 1. szám 27-51.

  2003. Amerikai közösségi főiskolák funkciói. In Éles Csaba (szerk.): Nézőpontok és látleletek. Acta Andragogie et Culturae 20. szám 155-165.

  2002. Felsőoktatás és régió - különös tekintettel az angol felsőoktatásra. (Társszerző: Juhász Erika) In Hrubos Ildikó (szerk.) Educatio 2002. ősz 463-473.

  2002. Community College az amerikai szakirodalomban, Oktatáskutató Intézet könyvtára, Kézirat. D 5421

  2001. Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években. In Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae 19. szám, Debrecen, Debreceni Egyetem 127-143

  2001. Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. (Társszerzők: Csoba Judit - Márkus Edina - Szabó János Zoltán.) In Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám. Debrecen, DE, 99-126.

  2001. Felsőoktatás és régió.(Társszerző: Juhász Erika) Budapest, Oktatáskutató Intézet könyvtára, Kézirat. D 5403

  2000. A vállalati kultúra nemzeti sajátosságai In Éles Csaba - Kálmán Anikó (szerk.): Kihívások és közvetítések. Acta Andragogiae et Culturae 18. szám, Debrecen, 20-34.

  1999. Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata. (Társszerzők: Juhász Erika - Szabó Irma), Iskolakultúra 10. szám 97-103.

  1999. Kultúra és piacgazdaság - Nemzetközi konferenciasorozat Debrecenben. Művelődés - Népfőiskola - Társadalom. téli szám 4.

  1999. Civil szervezetek az EU dokumentumaiban Művelődés - Népfőiskola - Társadalom. tavaszi szám 4-5.

  1998.   Szakképzés a holnap Európájában. (Társszerző: Balogh Réka) In Rubovszky Kálmán (szerk.): Művelődéstudományi tanulmányok. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 17. szám. Debrecen, KLTE, 73-84.

  1997.   Integráció a közművelődésben. (Társszerző: Balogh Réka) In Kozma Tamás (szerk.) Euroharmonizáció. Budapest, Educatio 65-77.

   

  Konferencia részvételek, előadások

  ·                    A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) DAB Székház, Debrecen, 2008. június 24. (előadás: Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban)

  ·                    VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest 2007. október 25-27. (előadás: Bemeneti kompetenciák - Felmérés művelődésszervező (andragógus) hallgatók körében)

  ·                    Religions And Values: Central And Eastern European Research Network - Educational roles of churches in Central and Eastern Europe after political changes Debrecen June 8 2007

  • (poster: Religious nonprofit organisations in Hungary 1993-2004)

  ·                    Új utak a kompetencia alapú tanárképzésben, a szociális képzésben és a felnőttképzésben. Eszterházy Károly Főiskola Eger 2006. november 23-24. (előadás: Kompetenciák és munkaalkalmasság - Munkaadók által elvárt kompetencia-elemek)

  ·                    VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest 2006. október 26-28. (előadás: Civil szervezetek, mint a társadalmi tanulás színterei)

  ·                    I. Durkó Mátyás Konferencia és jubileumi Szakmai Találkozó. Debrecen 2006. szeptember 26-27. (előadás: Kulturális célú nonprofit szervezetek vizsgálata a hazai szakirodalomban)

  ·                    Festum Varadinum. VI. Civil társadalom napja - Együttműködés a civil szférában. Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), Sapientia Varadiensis Alapítvány (SAVA) Nagyvárad, 2006. május 17. (előadás: Nonprofit szervezetek menedzsmentje)

  ·                    Az MTA Pedagógiai Bizottságának Nevelésszociológiai Albizottságának konferenciája — Regionalitás és oktatás európai dimenzióban, Debrecen 2005. április 1-2. (előadás: Civilek az élethosszig tartó tanulásért)

  ·                    HEFOP/2004/3.5.4. Életen át tartó tanulás Biharban - Projekttalálkozó. Berettyóújfalu 2006. 03. 23. (előadás: Feladat, készség, szakképzettség és kompetencia meghatározása, kompetencia alapú képzések)

  ·                    IV. Országos Neveléstudományi Konferencia - Tanulás, kommunikáció, nevelés, Budapest, 2004. október 20-22. (előadás: Oktatási célú nonprofit szervezetek a rendszerváltás óta eltelt időszakban)

  ·                    III. Kiss Árpád Emlékkonferencia - Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma, Debrecen, 2003. november 7-8. (előadás - Az Európa Tanács permanens nevelés modellje, a permanens nevelés megjelenése Kiss Árpád Műveltség és iskola című munkájában)

  ·                    III. Országos Neveléstudományi Konferencia - Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány, Budapest, 2003. október 9-11. (előadás: Az Európa Tanács permanens nevelés modellje és Kiss Árpád munkái)

  ·                    „Civil társadalom, nonprofit szervezetek” felsőoktatási képzési program Nonprofit Szakmai Műhely tanácskozás, Pécs, 2003. március 25.

  ·                    II. Országos Neveléstudományi Konferencia - A tudásalapú társadalom pedagógiája., Budapest, 2002. október 24-26. (poszter - Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években.)

  ·                    Magyar-német együttműködés a tanuló felnőttekért európai partnerségben, Pécs, 2002. szeptember 27-28.

  ·                    Törvényes út a tudás társadalmába. Szakmai szervezetek országos tanácskozása a felnőttképzési törvényről, Budapest, 2001. december 5-6.

  ·         A civil szervezetek és az információs társadalom kihívásai, Debrecen, 2001. március 26.

  ·         III. Kultúra és piacgazdaság, nemzetközi konferencia Kultúra és öntevékenység témában, Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 1999. október 28-30.

  ·                                             International NGO consultation on EU matters and projects, Budapest, 10-11 April, 1999

  ·         Európai Nonprofit Expo, Civil szervezetek nemzetközi találkozója, Budapest, 1998. szeptember 25-26.

  ·                    Ifjúság az ezredfordulón, nemzetközi konferencia, European Symposium for Voluntary Association, Révfülöp, 1998. szeptember 1-5.

  ·         XXIII. OTDK konferencia, Kulturális menedzsment szekció, Eger, 1997. április 2-4. (előadás: Európai integrációs tendenciák az oktatás és művelődés területén)

   

  Kutatói tevékenység

   

  2006 december - 2007. április Empirikus kutatás - Debreceni Egyetem TEK HPFK Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatására pályázat (OKM-6972/2006) - kari kutatásvezető. A kutatási téma: Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban

  2005. szeptember- évente (2006, 2007) Hallgatói kompetencia felmérés - Pécsi Tudományegyetem - Debreceni Egyetem TEK BTK, HPFK A Pécsi Tudományegyetem FEEK által vezetett országos vizsgálatba bekapcsolódva a felsőoktatásba belépő művelődésszervező (2006-tól andragógus hallgatók) és szociálpedagógus hallgatók eszközkompetencia felmérésének lebonyolítása a DE HPFK-n, valamint a saját adatok elemzése

  2001-2002. Empirikus kutatás, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program, Debrecen Kozma Tamás által vezetett Regionális Egyetem kutatás OTKA/T032196 kutatócsoportjában közreműködés. A Community College az amerikai szakirodalomban címmel tanulmány készítése. (Elérhető: Oktatáskutató Intézet könyvtára, D 5421) Felsőoktatás és régió címmel tanulmány készítése. (Társszerző: Juhász Erika) (Elérhető: Oktatáskutató Intézet könyvtára, D 5403) Felsőoktatás és régió - különös tekintettel az angol felsőoktatásra. (Társszerző: Juhász Erika) In Hrubos Ildikó (szerk.) Educatio 2002. ősz 463-473.

  2001. szept. - 2002. márc. Empirikus kutatás, Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék - Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Debrecen Részvétel a felnőttképzési intézményrendszer helyzetét vizsgáló kutatásban. A vizsgálat célja, hogy átfogó leírást adjon Borsod-Abaúj-Zemplén megye felnőttképzéssel foglalkozó intézményéről, ezek feladatairól, felépítéséről és programjáról. Résztanulmány: Edelény, Sajószentpéter, Szendrő városok felnőttoktatási atlasza.

  1999 - 2000. Empirikus kutatás, Drezdai Egyetem és a Görlitzi Szászország Kulturális Infrastruktruktúrájáért - Debreceni Egyetem , Görlitz - Debrecen A Volkswagen Alapítvány által támogatott Kulturális átalakulási folyamatok Kelet-Közép-Európában, különös tekintettel a nonprofit szektorra című kutatásban (Die Transformationsprozesse im Kulturbereich mittel- und ostmitteleuropäischer Städte im Hinblick auf das Dritte System. Volkswagen-Stiftung Forschungsprojektes - II/75 802/2000) való részvétel. Az összehasonlító empirikus kutatás célja megvizsgálni Debrecen, Görlitz, Krakkó, Riga kultúra területén működő nonprofit szervezetek működését, tevékenységét. (Alakulás, fejlődés, állami feladatok átvállalása a rendszerváltás után, foglalkoztatásban való szerep, finanszírozás alakulása.).

  1999. febr.-május Empirikus kutatás, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest Empirikus tanulmány a Magyar Népfőiskolai Társaság és tagszervezetei (közel 130 szervezet) szakmai tevékenységéről, gazdálkodásáról és a tevékenység hatékonyságáról. Az általam vizsgált adatok a társaság tevékenységének adatai 1993-tól, és 1997-es és 1998-as adatok, amelyek a társaság tagszervezeteinek a szakmai és gazdasági mutatói.

  1998. szept.-2001 aug. Doktori képzés, Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, Debrecen A rendszerváltás utáni években új szereplők jelentek meg a kulturális ágazatban: a vállalkozások és a nonprofit szervezetek. Doktori témám a kulturális célú nonprofit szervezetek helyzetének elemzése a 90-es években.

  (2000-ben az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban pályázatán egy éves doktoranduszi ösztöndíjjal támogatta a dolgozat megírását - 047/00)

  1998.január-április Terepkutatás, Matáv, Debrecen Terepkutatást végeztem Szervezeti kultúra, szervezeti kultúraváltás témában, figyelemmel kísértem a humánerőforrás és a PR-osztályok tevékenységét. Az elméleti kereteken túl a szervezeti kultúraváltás folyamatára helyeztem a hangsúlyt (milyen okok teszik szükségessé, milyen változtatási módszerek lehetségesek).

  1996. október-1997. április Országos Tudományos Diákköri Konferencia Téma: európai integrációs tendenciák az oktatás és művelődés területén. Érdeklődésem az Európai Unió és Magyarország kapcsolatára, ezen belül a kultúrára, az oktatásra és a művészeti életre irányult, különös hangsúlyt helyezve az NGO-k szerepére. Az 1997-ben rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián az e témában írt munkám különdíjat nyert (társszerző: Balogh Réka).

   

  Jelentősebb külföldi tanulmányutak

   

  2000. Európai Ifjúsági Központ, Strasbourg. Az Európai Tanács strasbourgi Európai Ifjúsági Központja működésének tanulmányozása.

  1999 november Bécs Város Önkormányzata, Ausztria. Ifjúságpolitika, ifjúságvédelem, ifjúsági vezetőképzés tanulmányozása állami és nonprofit szervezetek kezdeményezéseit tekintve, Bécs város önkormányzatának szervezésében.

  1997. július 30-augusztus  21. City of New Castle Outdoor Education Service, Anglia. Szakmai csereprogram a Youth for Europe program keretébejn hátrányos helyzetű munkanélküliek tranzitfoglalkoztatását, és speciális képzését megvalósító nonprofit szervezetnél.

   

  Publikációk:

   

  2008. Durkó Mátyás elképzelései az önnevelési képesség kialakulásáról, fejlesztési lehetőségeiről. Régió és oktatás konferenciakötet. Megjelenés alatt.

  2008. Az autonóm tanulás hazai előzményeiből - Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban. (Társszerző Juhász Erika) Educatio Megjelenés alatt.

  2008. Bemeneti kompetenciák - Felmérés művelődésszervező (andragógus) hallgatók körében. Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Andragógiai füzetek. Megjelenés alatt.

  2008. Kompetenciák és munkaalkalmasság - Munkaadók által elvárt kompetencia-elemek. Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Andragógiai füzetek. Megjelenés alatt.

  2007. A nonprofit szektor fejlődése Európában és az Egyesült Államokban. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK kiadványa.

  2007. Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban - egy hallgatói kutatás bemutatása. (Társszerző: Gortka-Rákó Erzsébet, Szerepi Sándor) Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok HPFK kiadványa.

  2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén - Kulturális célú nonprofit szervezetek. In SZÍN - közösségi művelődés október 35-39.

  2006. Szektorsemlegesség a kultúra területén - Kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban. Kézirat. Debrecen, DE BTK

  2005 Civilek az élethosszig tartó tanulásért. In Pusztai Gabriella (szerk.): Régió és oktatás. Európai dimenziók. Debrecen, Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesülete 269-274.

  2003. Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. (Társszerző: Csoba Judit, Juhász Erika, Szabó János Zoltán) Debreceni Szemle, 1. szám 27-51.

  2003. Amerikai közösségi főiskolák funkciói. In Éles Csaba (szerk.): Nézőpontok és látleletek. Acta Andragogie et Culturae 20. szám 155-165.

  2002. Felsőoktatás és régió - különös tekintettel az angol felsőoktatásra. (Társszerző: Juhász Erika) In Hrubos Ildikó (szerk.) Educatio 2002. ősz 463-473.

  2002. Community College az amerikai szakirodalomban, Oktatáskutató Intézet könyvtára, Kézirat. D 5421

  2001. Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években. In Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae 19. szám, Debrecen, Debreceni Egyetem 127-143

  2001. Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben. (Társszerzők: Csoba Judit - Márkus Edina - Szabó János Zoltán.) In Rubovszky Kálmán (szerk.): Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 19. szám. Debrecen, DE, 99-126.

  2001. Felsőoktatás és régió.(Társszerző: Juhász Erika) Budapest, Oktatáskutató Intézet könyvtára, Kézirat. D 5403

  2000. A vállalati kultúra nemzeti sajátosságai In Éles Csaba - Kálmán Anikó (szerk.): Kihívások és közvetítések. Acta Andragogiae et Culturae 18. szám, Debrecen, 20-34.

  1999. Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata. (Társszerzők: Juhász Erika - Szabó Irma), Iskolakultúra 10. szám 97-103.

  1999. Kultúra és piacgazdaság - Nemzetközi konferenciasorozat Debrecenben. Művelődés - Népfőiskola - Társadalom. téli szám 4.

  1999. Civil szervezetek az EU dokumentumaiban Művelődés - Népfőiskola - Társadalom. tavaszi szám 4-5.

  1998.   Szakképzés a holnap Európájában. (Társszerző: Balogh Réka) In Rubovszky Kálmán (szerk.): Művelődéstudományi tanulmányok. Acta Andragogiae et Culturae sorozat 17. szám. Debrecen, KLTE, 73-84.

  1997.   Integráció a közművelődésben. (Társszerző: Balogh Réka) In Kozma Tamás (szerk.) Euroharmonizáció. Budapest, Educatio 65-77.

   

  Konferencia részvételek, előadások

  ·                    A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (TERD) DAB Székház, Debrecen, 2008. június 24. (előadás: Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban)

  ·                    VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest 2007. október 25-27. (előadás: Bemeneti kompetenciák - Felmérés művelődésszervező (andragógus) hallgatók körében)

  ·                    Religions And Values: Central And Eastern European Research Network - Educational roles of churches in Central and Eastern Europe after political changes Debrecen June 8 2007

  • (poster: Religious nonprofit organisations in Hungary 1993-2004)

  ·                    Új utak a kompetencia alapú tanárképzésben, a szociális képzésben és a felnőttképzésben. Eszterházy Károly Főiskola Eger 2006. november 23-24. (előadás: Kompetenciák és munkaalkalmasság - Munkaadók által elvárt kompetencia-elemek)

  ·                    VI. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest 2006. október 26-28. (előadás: Civil szervezetek, mint a társadalmi tanulás színterei)

  ·                    I. Durkó Mátyás Konferencia és jubileumi Szakmai Találkozó. Debrecen 2006. szeptember 26-27. (előadás: Kulturális célú nonprofit szervezetek vizsgálata a hazai szakirodalomban)

  ·                    Festum Varadinum. VI. Civil társadalom napja - Együttműködés a civil szférában. Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), Sapientia Varadiensis Alapítvány (SAVA) Nagyvárad, 2006. május 17. (előadás: Nonprofit szervezetek menedzsmentje)

  ·                    Az MTA Pedagógiai Bizottságának Nevelésszociológiai Albizottságának konferenciája — Regionalitás és oktatás európai dimenzióban, Debrecen 2005. április 1-2. (előadás: Civilek az élethosszig tartó tanulásért)

  ·                    HEFOP/2004/3.5.4. Életen át tartó tanulás Biharban - Projekttalálkozó. Berettyóújfalu 2006. 03. 23. (előadás: Feladat, készség, szakképzettség és kompetencia meghatározása, kompetencia alapú képzések)

  ·                    IV. Országos Neveléstudományi Konferencia - Tanulás, kommunikáció, nevelés, Budapest, 2004. október 20-22. (előadás: Oktatási célú nonprofit szervezetek a rendszerváltás óta eltelt időszakban)

  ·                    III. Kiss Árpád Emlékkonferencia - Interdiszciplináris pedagógia és az elvárások forradalma, Debrecen, 2003. november 7-8. (előadás - Az Európa Tanács permanens nevelés modellje, a permanens nevelés megjelenése Kiss Árpád Műveltség és iskola című munkájában)

  ·                    III. Országos Neveléstudományi Konferencia - Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány, Budapest, 2003. október 9-11. (előadás: Az Európa Tanács permanens nevelés modellje és Kiss Árpád munkái)

  ·                    „Civil társadalom, nonprofit szervezetek” felsőoktatási képzési program Nonprofit Szakmai Műhely tanácskozás, Pécs, 2003. március 25.

  ·                    II. Országos Neveléstudományi Konferencia - A tudásalapú társadalom pedagógiája., Budapest, 2002. október 24-26. (poszter - Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzete a 90-es években.)

  ·                    Magyar-német együttműködés a tanuló felnőttekért európai partnerségben, Pécs, 2002. szeptember 27-28.

  ·                    Törvényes út a tudás társadalmába. Szakmai szervezetek országos tanácskozása a felnőttképzési törvényről, Budapest, 2001. december 5-6.

  ·         A civil szervezetek és az információs társadalom kihívásai, Debrecen, 2001. március 26.

  ·         III. Kultúra és piacgazdaság, nemzetközi konferencia Kultúra és öntevékenység témában, Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 1999. október 28-30.

  ·                                             International NGO consultation on EU matters and projects, Budapest, 10-11 April, 1999

  ·         Európai Nonprofit Expo, Civil szervezetek nemzetközi találkozója, Budapest, 1998. szeptember 25-26.

  ·                    Ifjúság az ezredfordulón, nemzetközi konferencia, European Symposium for Voluntary Association, Révfülöp, 1998. szeptember 1-5.

  ·         XXIII. OTDK konferencia, Kulturális menedzsment szekció, Eger, 1997. április 2-4. (előadás: Európai integrációs tendenciák az oktatás és művelődés területén)

   

  Kutatói tevékenység

   

  2006 december - 2007. április Empirikus kutatás - Debreceni Egyetem TEK HPFK Kiemelkedő Intézményi Teljesítmény Támogatására pályázat (OKM-6972/2006) - kari kutatásvezető. A kutatási téma: Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműködése az Észak-alföldi régióban

  2005. szeptember- évente (2006, 2007) Hallgatói kompetencia felmérés - Pécsi Tudományegyetem - Debreceni Egyetem TEK BTK, HPFK A Pécsi Tudományegyetem FEEK által vezetett országos vizsgálatba bekapcsolódva a felsőoktatásba belépő művelődésszervező (2006-tól andragógus hallgatók) és szociálpedagógus hallgatók eszközkompetencia felmérésének lebonyolítása a DE HPFK-n, valamint a saját adatok elemzése

  2001-2002. Empirikus kutatás, Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program, Debrecen Kozma Tamás által vezetett Regionális Egyetem kutatás OTKA/T032196 kutatócsoportjában közreműködés. A Community College az amerikai szakirodalomban címmel tanulmány készítése. (Elérhető: Oktatáskutató Intézet könyvtára, D 5421) Felsőoktatás és régió címmel tanulmány készítése. (Társszerző: Juhász Erika) (Elérhető: Oktatáskutató Intézet könyvtára, D 5403) Felsőoktatás és régió - különös tekintettel az angol felsőoktatásra. (Társszerző: Juhász Erika) In Hrubos Ildikó (szerk.) Educatio 2002. ősz 463-473.

  2001. szept. - 2002. márc. Empirikus kutatás, Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszék - Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete - Debrecen Részvétel a felnőttképzési intézményrendszer helyzetét vizsgáló kutatásban. A vizsgálat célja, hogy átfogó leírást adjon Borsod-Abaúj-Zemplén megye felnőttképzéssel foglalkozó intézményéről, ezek feladatairól, felépítéséről és programjáról. Résztanulmány: Edelény, Sajószentpéter, Szendrő városok felnőttoktatási atlasza.

  1999 - 2000. Empirikus kutatás, Drezdai Egyetem és a Görlitzi Szászország Kulturális Infrastruktruktúrájáért - Debreceni Egyetem , Görlitz - Debrecen A Volkswagen Alapítvány által támogatott Kulturális átalakulási folyamatok Kelet-Közép-Európában, különös tekintettel a nonprofit szektorra című kutatásban (Die Transformationsprozesse im Kulturbereich mittel- und ostmitteleuropäischer Städte im Hinblick auf das Dritte System. Volkswagen-Stiftung Forschungsprojektes - II/75 802/2000) való részvétel. Az összehasonlító empirikus kutatás célja megvizsgálni Debrecen, Görlitz, Krakkó, Riga kultúra területén működő nonprofit szervezetek működését, tevékenységét. (Alakulás, fejlődés, állami feladatok átvállalása a rendszerváltás után, foglalkoztatásban való szerep, finanszírozás alakulása.).

  1999. febr.-május Empirikus kutatás, Magyar Népfőiskolai Társaság, Budapest Empirikus tanulmány a Magyar Népfőiskolai Társaság és tagszervezetei (közel 130 szervezet) szakmai tevékenységéről, gazdálkodásáról és a tevékenység hatékonyságáról. Az általam vizsgált adatok a társaság tevékenységének adatai 1993-tól, és 1997-es és 1998-as adatok, amelyek a társaság tagszervezeteinek a szakmai és gazdasági mutatói.

  1998. szept.-2001 aug. Doktori képzés, Debreceni Egyetem, Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, Debrecen A rendszerváltás utáni években új szereplők jelentek meg a kulturális ágazatban: a vállalkozások és a nonprofit szervezetek. Doktori témám a kulturális célú nonprofit szervezetek helyzetének elemzése a 90-es években.

  (2000-ben az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban pályázatán egy éves doktoranduszi ösztöndíjjal támogatta a dolgozat megírását - 047/00)

  1998.január-április Terepkutatás, Matáv, Debrecen Terepkutatást végeztem Szervezeti kultúra, szervezeti kultúraváltás témában, figyelemmel kísértem a humánerőforrás és a PR-osztályok tevékenységét. Az elméleti kereteken túl a szervezeti kultúraváltás folyamatára helyeztem a hangsúlyt (milyen okok teszik szükségessé, milyen változtatási módszerek lehetségesek).

  1996. október-1997. április Országos Tudományos Diákköri Konferencia Téma: európai integrációs tendenciák az oktatás és művelődés területén. Érdeklődésem az Európai Unió és Magyarország kapcsolatára, ezen belül a kultúrára, az oktatásra és a művészeti életre irányult, különös hangsúlyt helyezve az NGO-k szerepére. Az 1997-ben rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián az e témában írt munkám különdíjat nyert (társszerző: Balogh Réka).

   

  Jelentősebb külföldi tanulmányutak

   

  2000. Európai Ifjúsági Központ, Strasbourg. Az Európai Tanács strasbourgi Európai Ifjúsági Központja működésének tanulmányozása.

  1999 november Bécs Város Önkormányzata, Ausztria. Ifjúságpolitika, ifjúságvédelem, ifjúsági vezetőképzés tanulmányozása állami és nonprofit szervezetek kezdeményezéseit tekintve, Bécs város önkormányzatának szervezésében.

  1997. július 30-augusztus  21. City of New Castle Outdoor Education Service, Anglia. Szakmai csereprogram a Youth for Europe program keretébejn hátrányos helyzetű munkanélküliek tranzitfoglalkoztatását, és speciális képzését megvalósító nonprofit szervezetnél.